Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på besøk i Ammerudlia barnehage.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på besøk i Ammerudlia barnehage.

Kunnskapsministeren ønsker at flere skal komme tilbake til barnehagen

Tall fra Oslo kommune viser at 80 prosent av barna var tilbake i barnehagen per 6. mai. Variasjonen mellom bydelene er imidlertid stor.

Publisert

Mens 93 og 91 prosent av barna var tilbake i bydelene Ullern og Nordstrand per 6. mai, var det tilsvarende tallet for bydelene Stovner og Grorud henholdsvis 51 og 64 prosent.

– Også andre steder ser vi store lokale variasjoner i hvor mange barn som har kommet tilbake til barnehagen. Det kan være mange årsaker til at familier ikke bruker barnehageplassen akkurat nå, men jeg håper ikke det er fordi de føler det er utrygt, for det er det absolutt ikke, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til barnehage.no.

– Barnehagene har rutiner for å drive godt smittevernarbeid, så det er lav risiko for å bli syk. For barn er det viktig å komme i barnehagen. Jeg håper alle vil bruke plassen sin, legger hun til.

– God følelse

Andel barn tilbake i barnehagene i Oslo per 6. mai:

Bydel Stovner 51 %

Bydel Grorud 64 %

Bydel Alna 64 %

Bydel Søndre Nordstrand 66 %

Bydel Gamle Oslo 75 %

Bydel St. Hanshaugen 78 %

Bydel Bjerke 79 %

Bydel Grünerløkka 82 %

Bydel Frogner 82 %

Bydel Østensjø 86 %

Bydel Nordre Aker 86 %

Bydel Sagene 90 %

Bydel Vestre Aker 91 %

Bydel Nordstrand 91 %

Bydel Ullern 93 %

Oslo totalt 80 %

Tirsdag var Melby på besøk i Ammerudlia barnehage i Bydel Grorud. Der fikk hun høre om hvordan de første ukene etter barnehageåpningen har gått.

Melby synes det er flott å kunne dra på barnehagebesøk igjen og få prate med både barn og ansatte.

– Barnehagen er utrolig viktig for barn, både for lek, utvikling og læring, så det at barna nå er tilbake i barnehagen er en veldig god følelse, sier statsråden.

Holdt kontakt med alle familiene

I Ammerudlia barnehage er om lag 100 av 135 barn nå tilbake i barnehagen, ifølge styrer Bodil Aglen. Hun forteller at de la stor vekt på å opprettholde kontakten med alle familiene under barnehagestengingen.

– De ansatte ringte minimum to ganger i uka til hver familie for å høre hvordan det gikk med dem og om det var noe de var usikre på eller trengte hjelp til. Vi formidlet blant annet telefonnummer til andre tilbud i bydelen. Vi brukte også disse samtalene til å forsikre oss om at alle hadde fått med seg den skriftlige informasjonen som ble sendt ut, for eksempel om hvordan gjenåpningen skulle foregå, sier hun.

– Denne tette kontakten har gjort at vi har opprettholdt de gode relasjonene vi hadde fra før stengingen, legger Aglen til.

– Hadde foreldrene mange spørsmål i forbindelse med åpningen?

– Da vi gikk ut med hvilken dato vi skulle åpne fikk jeg raskt noen spørsmål på epost om hvordan det skulle skje, men med en gang de pedagogiske lederne begynte å ringe rundt til foreldrene ble usikkerheten borte. Den muntlige kommunikasjonen har vært kjempeviktig i denne perioden, sier styreren.

Var spente før åpningen

Styrer Bodil Aglen i Ammerudlia barnehage.
Styrer Bodil Aglen i Ammerudlia barnehage.

Barnehagen åpnet 23. april for de yngste barna og søsknene deres, og 27. april for resten av barna, opplyser styreren.

– Hvordan har de første ukene gått?

– Jeg synes det har gått bra. Vi var veldig spente før vi åpnet og hadde sett for oss diverse scenarier, men ingen av dem slo til, sier Aglen.

– Det at vi åpnet for noen få først, gjorde at vi kunne teste ut rutinene våre i mindre skala. Vi så hva som fungerte og hva som ikke fungerte, og kunne justere oss. Redusert åpningstid har også gjort at vi har greid å overholde kohortanbefalingene, sier hun.

Styreren forteller at barna har vært veldig flinke med håndvasken.

– Barna som var i barnehagen under stengingen lærte seg håndvaskrutinene og har hjulpet til med å lære dem videre til de andre barna, sier hun.

– Må drive mer oppsøkende arbeid

Oslo-ordfører Marianne Borgen og kunnskapsministeren fikk 17. mai-sløyfer som barna hadde laget.
Oslo-ordfører Marianne Borgen og kunnskapsministeren fikk 17. mai-sløyfer som barna hadde laget.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) hadde også tatt turen til Ammerudlia barnehage denne tirsdagen.

Hun roser barnehagen for arbeidet de har lagt ned de siste par månedene.

– Jeg er imponert over at de i ukene barnehagen var stengt hadde kontakt med alle familiene to ganger i uka, og over hvordan de har jobbet for å trygge foreldre på at det er trygt for barna å komme tilbake til barnehagen, sier Borgen til barnehage.no.

– Det er også veldig fint at statsråden kommer på besøk til en av Oslos barnehager, for det er viktig at hun får høre om utfordringene i den situasjonen vi er i. Det har vært en rekke merkostnader for barnehagene i denne perioden. Bare i Oslo har vi vurdert at merkostnadene for barnehagesktoren er på i underkant av 50 millioner kroner i måneden. Når man skal få refundert en del av merkostnadene knyttet til korona, er det viktig at statsråden også ser de merkostnadene som ligger her i barnehagene, sier hun.

– Hva tenker du om at det er så stor variasjon mellom bydelene i andel barn som er tilbake i barnehagen?

– Vi mener grunnleggende at det er bra for barn å være i barnehage, så vi vil jo at alle barna skal komme tilbake. Vi mener også at det er flere barn i denne byen som burde gå i barnehage, som til og med kunne fått gratis kjernetid, men som ikke får det av ulike grunner. Jeg tror at vi i større grad må drive oppsøkende arbeid slik at vi når ut flere av disse barna og familiene, sier ordføreren.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på besøk i Ammerudlia barnehage.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på besøk i Ammerudlia barnehage.

– Skal drive smittevernforsvarlig

Også kunnskapsministeren roser Ammerudlia barnehage for å ha opprettholdt kontakten med familiene gjennom koronakrisen.

– Det virker som om de har jobbet veldig systematisk og godt med å holde kontakt med familiene gjennom hele denne perioden. Det er viktig at foreldrene har tillit til de ansatte og stoler på at det er trygt å sende barna i barnehagen igjen, sier Guri Melby.

– Mange barnehager har kortet ned på åpningstiden de første ukene. Vil det være mulig å bevare et like godt smittevern hvis man etter hvert går tilbake til full åpningstid, og man ikke lenger har full bemanning gjennom hele dagen?

– Vi skal til enhver tid drive barnehagene på en måte som er smittevernforsvarlig gitt den sykdomssituasjonen vi har i befolkningen, og det blir bare gjort endringer i smittevernveilederen dersom man mener det er forsvarlig, sier kunnskapsministeren.

– Nå er det gjort en liten oppmykning, først og fremst for å signalisere at det ligger en fleksibilitet i veilederen blant annet når det gjelder størrelse på barnegruppene. Det må ikke være maks tre små eller seks store barn i en gruppe. Det er mulig å ha litt flere barn i en gruppe og det er mulig med litt mer samarbeid mellom kohortene enn det mange har tenkt. Denne fleksibiliteten vil kanskje gjøre det lettere for flere å organisere en litt lengre barnehagedag enn de har hatt til nå. Men jeg tror nok det vil ta tid før vi får til å ha fulle dager med opptil ti timers åpningstid som en del barnehager har hatt, sier Melby.

Powered by Labrador CMS