DEBATT

- Gode brukerresultater og kvalitet kommer ikke av seg selv. Stier har blitt tråkket opp, steiner snudd og erfaringer høstet, sier barnehagelærer i Lindeberg FUS barnehage, Lill-Janne Laupsa.
- Gode brukerresultater og kvalitet kommer ikke av seg selv. Stier har blitt tråkket opp, steiner snudd og erfaringer høstet, sier barnehagelærer i Lindeberg FUS barnehage, Lill-Janne Laupsa.

Kvalitet blir skapt over tid - og vi må ikke hvile på laurbærene

– Av og til må man stoppe opp og klappe seg selv på skulderen! sier barnehagelærer Janne-Lill Laupsa.

Publisert Sist oppdatert

Det er for mange lett å sette ord på hva som kunne vært bedre eller gjort annerledes, men innimellom trenger man å stoppe opp og ta seg tid til å være fornøyd med det man har fått til og gi seg selv et klapp på skulderen. Det gjør vi nå!

I Lindeberg FUS barnehage har vi i flere år jobbet hardt og målrettet for å gi barna det beste grunnlaget for lek, læring og utvikling. Populært kalt kvalitetsskapende arbeid! Nå føles målstreken kun hundredeler unna.

November er måneden for bruker- og medarbeiderundersøkelse i alle landets FUS barnehager. Det er en av de viktigste mulighetene foreldrene har til å gi oss tilbakemeldinger på vårt arbeid, og personalets mulighet til å evaluere egen innsats og barnehagens arbeidsmiljø. Nå foreligger svarene, svart på hvitt, og det føles som 17. mai, bursdag og julaften på en gang.

Brukerundersøkelsen hadde en svarprosent på 93.5 og med et gjennomsnittsresultat på 5.25 av 6, er det all grunn til å smile. Det er jo ikke sånn at det kom som en overraskelse at vi har foreldre som er fornøyde med barnehagen. Vi har en engasjert foreldregruppe som tar initiativ til lavvo-bygging, 17. mai-tog, sommerfest og dugnader. Den daglige kommunikasjonen er god og de viser oss stor tillit ved å levere det kjæreste de eier i vår varetekt, flere timer om dagen. Men, det er ekstra hyggelig å se de gode tilbakemeldingene på trykk, både i form av tall og kommentarer.

Gode brukerresultater og kvalitet kommer ikke av seg selv. Stier har blitt tråkket opp, steiner snudd og erfaringer høstet. FUS sin visjon har vært en god rettesnor for arbeidet vårt: «Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti». Det er store ord, men i fellesskap har personalet plukket dem fra hverandre. Hva slags lek trenger barna og hvilken rolle tar vi voksne? Hva er hverdagsmagi, hvordan skapes den og hva kjennetegner den? Hvordan kan vi sikre at ALLE barn får den kompetansen som trengs for å være en venn og opplever støtte, mestring og tilhørighet?

Denne prosessen har tatt tid men også gitt oss lærdom vi ikke ville ha vært foruten. Gjennom felles refleksjon lærer personalet hverandre bedre å kjenne og de får en felles forståelse for den jobben som skal gjøres, hvordan og hvorfor. Tallene fra medarbeiderundersøkelsen viser at vi både kan og får til. 100 prosent deltakelse og et gjennomsnittsresultat på 5.7 av 6.

Det er godt å lese at personalet føler de får rom og mulighet til å bruke og utvikle sin kunnskap. En kultur vi alle bidrar til og får glede av. I Lindeberg FUS barnehage har vi et glødende, skapende og tilstedeværende personale. De viser interesse og engasjement for barnehagefaget og ønsker personlig utvikling

 «De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Flere offentlige utredninger og stortingsmeldinger har slått fast det samme» (Stortingsmelding 24 «Fremtidens barnehage» 2012-2013).

En annen av våre suksessfaktorer er barnehagens gode leder. Hun har lang erfaring fra pedagogisk ledelse og styrerrollen. Dette har gitt henne kunnskap, ferdigheter og evne til å lede lærings- og endringsprosesser. Daglig leder er tydelig i sin relasjonelle ledelse: Hun ønsker å gjøre andre gode! Hennes daglige besøk på avdelingen, kjennskap til planer, rutiner og barn skaper trygghet. Hun ønsker å løfte og ivareta de ressursene som finnes i personalet og utfordrer de faglig. Hun er en trygg og synlig foregangsfigur. I henne har personalet i barnehagen en god rollemodell å strekke seg etter og hun gir et tydelig fremtidsbilde av barnehagens mål og innhold. Pedagogene har ulike fordypningsfag og med en god delingskultur kommer dette barnehagen til gode.

Vi har verdens viktigste og beste jobb og er stolte av barnehagen vår. Nå starter jobben for å fortsatt være et godt tilbud til barn, foreldre og medarbeidere. For det er ikke sånn at kvalitetsskapende arbeid har en tydelig begynnelse og slutt. At vi kan feire oss selv når målet er nådd og ikke tenke mer på det.

«Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon» (Kunnskapsdepartementet, 2011) og vi skal sørge for videre utvikling. Arbeidet har to fokus: Hva er det vi gjør bra og skal fortsette med og hva kan vi forbedre og hvorfor? Vi gleder oss over årets resultat som gir en god pekepinn på at vi er på riktig vei. Sammen med barn og foreldre skal vi fortsette å planlegge, justere og evaluere. Vi tar oss tid til et skikkelig jubelrop, men vi skal ikke hvile på laurbærene. Barna er vår fremtid og de fortjener den beste kvaliteten!

Hilsen glødende, skapende og tilstedeværende pedagoger i Lindeberg FUS barnehage

Powered by Labrador CMS