– Det er gledelig dersom foreldre opplever bedre samarbeid og å ha større medvirkning i barnehagen. Det er også positivt at mange er interessert i å finne ut mer om organisering og det å ta verv. Samtidig er det bekymringsfullt at såpass mange foreldre savner informasjon og samarbeid, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.
– Det er gledelig dersom foreldre opplever bedre samarbeid og å ha større medvirkning i barnehagen. Det er også positivt at mange er interessert i å finne ut mer om organisering og det å ta verv. Samtidig er det bekymringsfullt at såpass mange foreldre savner informasjon og samarbeid, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

FUB: Dette lurte foreldrene mest på i 2018

I fjor mottok Foreldreutvalget for barnehager 41 færre saker enn året før om dårlig samarbeid og medvirkning i barnehagen, mens det var nesten en dobling av henvendelser om ulike sider ved det å organisere seg og ta verv.

Publisert

Totalt fikk Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 274 henvendelser fra foreldre og andre i fjor.

Av disse handlet 77 om dårlig samarbeid, lite medvirkning og mangel på informasjon eller gehør i vanskelige saker. I 2017 var dette tallet oppe i 118.

Det melder FUB i en pressemelding.

– Det er gledelig dersom foreldre opplever bedre samarbeid og å ha større medvirkning i barnehagen. Det er også positivt at mange er interessert i å finne ut mer om organisering og det å ta verv. Samtidig er det bekymringsfullt at såpass mange foreldre savner informasjon og samarbeid, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen i pressemeldingen.

Hun peker på barnehagelovens formålsparagraf som sier at arbeidet med barnet i barnehagen skal skje i samarbeid og forståelse med foreldrene.

Av saker foreldre savner bedre informasjon og samarbeid om er for eksempel flytting av barn mellom avdelinger, matordninger, kartlegging av barn og foreldreundersøkelsen.

Økning i spørsmål om verv

På andreplass i 2018, med totalt 57 henvendelser, kommer spørsmål om ulike sider ved det å ta eller inneha verv i råd og utvalg i barnehagen. Til sammenligning fikk FUB 35 henvendelser om dette året før.

Denne kategorien rommer spørsmål om hvilke saker som skal tas opp med Samarbeidsutvalget (SU), roller i SU og uenighet om praksis, opprettelse av lokale FUB, vedtektsendringer, referatskriving og samarbeidsproblemer mellom SU og styrer.

På tredje plass over henvendelser til FUB i 2018, kom spørsmål om barnehagens organisering.

Her hadde 22 foreldre spørsmål om familiebarnehager, kjernetid, henting og levering, åpningstider/maksimum oppholdstid, tilvenning, feriestengt, planleggingsdager, nattåpent, soving og oppholdsareal.

– God bemanning gjennom hele åpningstiden

Spørsmål om bemanning og personalsituasjonen kom på fjerdeplass med 19 henvendelser, mens 17 foreldre hadde spørsmål om sikkerheten i barnehagen.

– Både sikkerhet i barnehagen og bemanningssituasjonen opptar mange foreldre. FUB har lenge tatt til orde for at den nye bemanningsnormen må ta høyde for god bemanning gjennom hele åpningstiden. Barnehagene må få tilstrekkelig med ressurser til god og sikker drift, sier FUB-lederen.

Nedgang i henvendelser om mobbing

I 2017 fikk FUB 30 henvendelser om mobbing og mistrivsel blant barn i barnehagen. I 2018 var det 19 slike saker. Det er det laveste antall henvendelser om mobbing og mistrivsel til FUB på flere år.

– Spørsmålene fra foreldre viser hvor avgjørende en åpen og nær dialog mellom barnehagen og hjemmet er, og hvor avgjørende viktig det er at foreldre og ansatte samarbeider godt, sier Marie Skinstad-Jansen i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS