Leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Einar Olav Larsen, mener veilederen er blitt et godt verktøy for de ansatte for å kunne ivareta smittevernet.
Leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Einar Olav Larsen, mener veilederen er blitt et godt verktøy for de ansatte for å kunne ivareta smittevernet.

FUB: – Viktigere enn noen gang å ha god dialog med foreldrene

Lederen av Foreldreutvalget for barnehager mener veilederen som kom i går er et godt verktøy for å kunne ivareta smittevernet i barnehagene. – God dialog mellom hjem og barnehage blir nå helt avgjørende. Hvis informasjonsflyten ikke er god kan det fort oppstå misforståelser og utrygghet, sier han.

Publisert

Barnehagene skal åpnes gradvis fra og med mandag i neste uke, og i går kom endelig veilederen for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak.

Leder av Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Einar Olav Larsen, mener veilederen er blitt et godt verktøy for de ansatte for å kunne ivareta smittevernet.

– Den gir konkrete råd om organisering, renhold og hva man skal gjøre ved sykdom. Til tross for at man har hatt kort tid på seg til å utarbeide veilederen synes jeg det er gjort en god jobb, sier Larsen til barnehage.no.

Tydelig kommunikasjon

FUB-lederen peker på at den enkelte barnehage nødvendigvis må lage egne rutiner utfra antall barn, ansatte og arealene de har til rådighet, og understreker at disse rutinene må kommuniseres tydelig ut til foreldrene. Et av punktene i sjekklisten som følger med veilederen er nettopp at barnehagen skal informere foresatte om nye rutiner, understreker Larsen.

– God dialog mellom hjem og barnehage blir nå helt avgjørende. Hvis informasjonsflyten ikke er god kan det fort oppstå misforståelser og utrygghet, sier han.

FUB-lederen trekker frem barnehagenes samarbeidsutvalg (SU) som en av flere kanaler  han mener barnehagene bør bruke for å gi foreldre tydelig informasjon om hvilke rutiner som vil gjelde hos dem.

– Samarbeidsutvalget er en fin arena hvor foreldre og ansatte kan snakke om og diskutere overordnede temaer, sier han.

– Må ikke gå på akkord med bemanningen

– Hva slags henvendelser har dere fått fra foreldre når det gjelder gjenåpning av barnehagene?

– De går på at vi må følge med på situasjonen videre og at dette ikke er tiden for å gå på akkord med bemanning, men at det da kanskje er bedre å gå på akkord med åpningstid når barnehagene skal åpne igjen. Noen er også i tvil om de eller barna er i en risikogruppe og hva de skal gjøre da. Dette viser hvor viktig det er at barnehagen har god dialog med hjemmet og at foreldre også tar kontakt med barnehagen hvis det er noe de synes er vanskelig, sier Larsen.

Han synes det blir spennende å følge med på gjenåpningen av barnehagene neste uke, på hvordan man vil løse det i forhold til åpningstid i starten og ordninger for ansatte som er i risikogrupper og barn som har behov for tilrettelegging.

– Det blir mye å følge med på fremover, men selve veilederen synes vi er et godt utgangspunkt. Myndighetene gir også signal om at de er åpne for justeringer underveis. Det er betryggende, sier Larsen.

Her finner du hele smittevernveilederen.

Powered by Labrador CMS