FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.
FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

FUB-leder slår alarm om mistillit og dårlig samarbeid i barnehager

– Mange foreldre opplever ikke å bli hørt eller tatt på alvor av personalet. De føler mistillit og en nedlatende holdning når de tar opp saker. Enkelte har erfart å bli truet med barnevernet. Dette er bekymringsfullt, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Publisert Sist oppdatert

I første halvår 2017 har 60 prosent flere foreldre kontaktet Foreldreutvalget for barnehager (FUB) om manglende kommunikasjon, mistillit og liten grad av medvirkning i viktige saker i barnehagen, enn på samme tid i fjor.

Det skriver FUB i en pressemelding.

Til sammen har 75 foreldre kontaktet FUB om problemer med samarbeid (51) og medvirkning (24). Det utgjør oppimot halvparten av alle de 163 henvendelsene FUB har fått så langt i år.

Også i 2016 var det dette temaer som toppet statistikken. Det er 28 flere spørsmål om temaene så langt i år enn i fjor.

Nedlatende holdning

– Mange foreldre opplever ikke å bli hørt eller tatt på alvor av personalet. De føler mistillit og en nedlatende holdning når de tar opp saker. Enkelte har erfart å bli truet med barnevernet. Dette er bekymringsfullt, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen i pressemeldingen.

Eksempler på manglende medvirkning kan være når barn under 3 år blir flyttet over til storbarnsavdelinger uten at foreldrene er blitt orientert eller invitert inn i prosessen.

– Dette får vi mange henvendelser om. Foreldrene reagerer sterkt på at de ikke tas med på råd når en slik overflytting planlegges, sier Skinstad-Jansen.

For lite bemanning

På 3. plass kommer henvendelser om bemanning i barnehagen (23 stk). Dette temaet lå på 8. plass i fjor. Foreldre er bekymret for langtidssykemeldinger der det ikke settes inn kvalifiserte vikarer. Stor turnover og mangelfullt pedagogisk innhold er også noe foreldrene reagerer på.

– Nok en gang er det et eksempel på hvor viktig det er med mange nok ansatte som har kompetanse og tilstedeværelse, sier FUB-lederen. Hun og FUB er derfor glad for at regjeringen har vedtatt å innføre en nasjonal bemanningsnorm og øke andelen pedagoger.

I fjor var det mobbing som kom på 3. plass med 28 saker første halvår, som var en stor økning fra tidligere år. Nå har dette blitt redusert til 10 henvendelser, som er gledelig.

– Men dette må ikke bli en sovepute! At voksne ser og griper inn tidlig er alfa og omega for å hindre at mobbing utvikler seg i barnehagen. Den beste medisinen mot mobbing er å jobbe forebyggende med å fremme vennskap mellom barna. Alle barn må få oppleve at de er en betydningsfull person for fellesskapet, sier Marie Skinstad-Jansen i pressemeldingen.

Foreldreråd

På 4. plass kommer spørsmål om hvordan man skal starte opp lokale FUB, og hvilke rettigheter og ansvar Foreldrerådet og Samarbeidsutvalget (SU) har. 15 har hatt spørsmål om de ulike rådsorganene første halvår, mot 25 året før.

Ni har hatt spørsmål om barnehagens drift.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS