Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Disse 203 barnehagene er foreldrene mest fornøyd med

203 barnehager fikk toppkarakterene 4,9 eller 5,0 da Utdanningsdirektoratet spurte norske foreldre om hvor fornøyde de er med barnehagen sin.

Publisert Sist oppdatert

Som barnehage.no skrev i forrige uke, er norske foreldre jevnt over veldig godt fornøyde med tilbudet i barnehagene sine.

På spørsmålet «Totalt sett, hvor fornøyd er du med din barnehage», gir foreldrene scoren 4,5 – på en skala fra 1 til 5. Foreldre i kommunale barnehager gir i snitt 4,4 poeng, mens foreldre i private barnehager gir 4,6 poeng.

45 får 5 blank

Nå har Utdanningsdirektoratet publisert resultatene av undersøkelsen på sine nettsider. Der har de også brutt tallene helt ned på barnehagenivå.

Av de tallene framgår det at 45 barnehager har fått maksimalscoren 5,0 poeng på spørsmålet om hvor fornøyde foreldrene er totalt sett.

Ytterligere 158 barnehager har fått en score på 4,9 poeng på skalaen fra 1 til 5.

  • Tabellen angir hva foreldre har svart på spørsmålet om hvor fornøyde de totalt sett er med barnehagen. I tabellen kan du velge å sortere på barnehagenavn eller på foreldretilfredshet. Merk deg at barnehager med scoren 5,0 internt er sortert alfabetisk og at barnehager med scoren 4,9 er intern sortert alfabetisk. Mobiltelefoner bør vendes horisontalt for å se hele tabellen. Artikkelen fortsetter under tabellen. 

Under to prosent er misfornøyde

I Utdanningsdirektoratets analyse av undersøkelsen går det fram at barnehageforeldre jevnt over er godt fornøyde med barnehagen barna går i.

59 prosent er totalt sett svært fornøyd og 35 prosent er ganske fornøyd. Under 2 prosent er totalt sett misfornøyde med barnehagen.

Foreldrene er ifølge Utdanningsdirektoratet særlig fornøyde med forhold som gjelder barnets trivsel og relasjonen mellom barn og voksen i barnehagen:

  • 83 prosent er helt enige i at barnet trives i barnehagen, 14 prosent er delvis enige.
  • 97 prosent opplever at barnet føler seg trygg på personalet i barnehagen og nesten like mange opplever at de ansatte tar hensyn til barnets behov og er engasjerte i sitt barn.

78 prosent opplever at personaltettheten, antallet barn per voksen, er tilfredsstillende.

Ikke alt er like bra

Foreldrene er noe mindre fornøyd med barnehagenes ute- og innemiljø. De er også noe mindre fornøyde med hvordan barnehagenes informerer foreldre om blant annet hvordan barnet har det i barnehagen – og om eventuelle endringer i personalgruppa.

Totalt 2.661 barnehager (1 473 private og 1 187 kommunale) fra 280 kommuner har deltatt i undersøkelsen. Totalt har 105.984 foreldre svart. Undersøkelsen ble foretatt i november i fjor.

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS