DEBATT

Janne M. Bergstå er en del av Foreldreopprøret 2018. Nå har hun for første gang deltatt på foreldreundersøkelsen, men er ikke imponert.
Janne M. Bergstå er en del av Foreldreopprøret 2018. Nå har hun for første gang deltatt på foreldreundersøkelsen, men er ikke imponert.

«Jeg har nettopp slakta vår egen barnehage i foreldreundersøkelsen»

Det er ikke de ansatte artikkelforfatteren er misfornøyd med. – Jeg slakta kommunens prioriteringer og en bemanningsnorm som er langt fra god nok.

Publisert

Jeg har nettopp «slakta» barnehagen til barna mine, og de ansatte som jobber der, i en foreldreundersøkelse. Jeg har ei jente på avdeling 1-3 år, og ei på avdeling for barn 3-6 år. Mannen min og jeg besvarte for hvert vårt barn.

De aller fleste spørsmålene i undersøkelsen var direkte eller indirekte rettet mot ansatte og deres innsats for mitt barn.

Dette med spørsmål/påstander som:

«Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov», «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan personalet møter dere ved henting av barn» og «Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen».

Kun få spørsmål var rettet mot annet enn de ansatte. Spørsmål om hvor fornøyd jeg er med barnehagens ute- og inneareal. Og det for meg viktigste- og selve kjernen: Spørsmål om jeg er fornøyd med bemanning- antall voksne i forhold til antall barn.

Og det er i dette poenget ligger:

Det var ikke barnehagen, ansatte eller styrer jeg slakta i foreldreundersøkelsen.
Jeg slakta kommunens prioriteringer og en bemanningsnorm som er langt fra god nok.

Svært misfornøyd

Svaret på om jeg er fornøyd med bemanningen ble et soleklart «svært misfornøyd» av meg.

Det holder ikke at det store deler av dagen er én til to ansatte på 18 barn mellom tre og seks år. Det holder ikke at det ikke er økonomi til å ha nok folk sammen med barna under møteavvikling, kontortid, planleggingstid osv. Det holder ikke at ikke bemanningsnormen skal gjelde hele dagen!!!

For hvilke konsekvenser får dette?

De ansatte har ikke mulighet til å møte mitt barns behov på en tilfredsstillende måte - de er ikke nok voksne.

De ansatte har ikke mulighet til å møte oss på en tilfredsstillende måte ved henting - de er ikke nok voksne.

De ansatte kan ikke skape en følelse hos meg om at mitt barns trygghet er ivaretatt, at hun opplever den forutsigbarheten og relasjonen som skaper trivsel for nettopp henne - de er ikke nok voksne.

Burde oppnå toppscore

De ansatte er fantastiske, og burde egentlig lett oppnå toppscore. Men en ansatt har bare ett fang. En ansatt har bare to hender. En ansatt har ansvar for seks barn, i realiteten mange flere i store deler av dagen, siden bemanningsnormen ikke gjelder hele åpningstiden, ved avvikling av møter, ved kontortid, planarbeid osv.

En mangel på kommentarfelt gjør at jeg ikke kan begrunne mine svar, og sende kritikken dit den hører hjemme.

Så her er den:

Min barnehage har fantastiske ansatte!

FY! til kommunen som er ansvarlig eier, og FY! til Storting og Regjering som nekter å gi barnehagene en bemanningsnorm, og en finansiering av denne, som sikrer at ansatte får fulgt opp rammeplanen og sikre en god og trygg barnehagehverdag til alle barn!

Et avsluttende FY! til hele foreldreundersøkelsen, som legger opp til en scoring av barnehager og deres ansatte, når utgangspunktet og rammene de er tildelt i realiteten ikke gjør det mulig å oppnå god score. Og som ved at jeg svarer ærlig gir meg en emmen smak i munnen og en magefølelse proppfull av dårlig samvittighet.

Powered by Labrador CMS