Foreldrene i Purktrøa gårdsbarnehage i Skogn har opprettet spleis for å sikre videre privat eie av barnehagen.
Foreldrene i Purktrøa gårdsbarnehage i Skogn opprettet spleis for å sikre videre privat eie av barnehagen.

Foreldrene startet spleis, men styrer takker nei til forkjøpsretten

Nå går det mot kommunal overtakelse av Purktrøa gårdsbarnehage og Skogn Menighetsbarnehage i Levanger.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av noen få dager ble det samlet inn 71 600 kroner for å bidra til at styrer Renate Hovdal i Purktrøa barnehage kunne benytte seg av forkjøpsretten når Marisko-stiftelsen selger barnehagen.

Spleisen ble avsluttet ved midnatt natt til fredag i forrige uke, men torsdag kveld ble det klart at styreren ikke ønsker å benytte seg av muligheten. Det skriver iLevanger (krever abonnement).

– I vurderingen min var usikkerheten rundt det å drive barnehage en av utslagsfaktorene. Både fremtidens barnetall og tilskuddssatser er usikre. Det er en stor risiko å stå som eneeier, med gjeld og alt ansvaret det innebærer. Da er det bedre å vite at vi er på trygg grunn, at personalet har arbeid, og at barn og foreldre har det samme trygge stedet å komme til, sier Hovdal om avgjørelsen.

Ifølge Ida Fostad i Marisko-Stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager ønsker heller ikke styrer i Skogn Menighetsbarnehage å benytte seg av forkjøpsretten i sin barnehage.

Kommunalsjef for oppvekst, Marit Aksnes, forteller at Levanger kommune ifølge loven har et ansvar for å skaffe barnehageplasser til alle barn som har rett på barnehageplass.

– Vi har fått fullmakt og er i gang med forhandlinger med Marisko, men vi vet ikke hvordan forhandlingene forløper. Et kjøp vil også være en politisk beslutning.

Renate Hovdal forteller om stort engasjement rundt spørsmålet om barnehagens framtid, noe som også kom til uttrykk i innsamlingsaksjonen.

– Jeg tror den tilliten og tryggheten vi har mellom personalet og foreldre bidrar til et stort engasjement. Da det ikke blir barnehagekjøp skal barn og foreldre få være med å bestemme hva pengene skal brukes til, sier hun til iLevanger.

Powered by Labrador CMS