I tillegg til at maksprisen øker med en hundrelapp, er kommunene nå forpliktet til å gi søskenmoderasjon selv om søsknene ikke går i samme barnehage.

1. mai øker maksprisen

1. mai trer prisjustering av maksprisen i kraft.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. mai øker maksimalprisen med 100 kroner til et beløp på 2.580 kroner — slik at maksprisen for en heldagsplass i 2015 er 27.980 kroner.

Samtidig som prisen økes med en hundrelapp per måned i mai — innføres det en inntektsgradering av foreldrebetalingen, slik at lavtlønnede skal få billigere barnehageplasser.

Inntektsgrensen for å innlemmes i ordningen er 473.000 kroner, og maksimal foreldrebetaling er satt til seks prosent av husholdningens inntekt for første barn. Det betyr at en familie som tjener 350.000 kroner får en reduksjon i foreldrebetalingen på 7.000 kroner.

Kan være billigere

Det nye regelverket er et minimumskrav som samtlige kommuner må følge, men kommuner kan velge å tilby enda billigere barnehage enn regjeringen foreslår.

I tillegg til maksimalprisen kan barnehager ta ekstra betalt for måltider. Det er ikke satt en øvre grense for kostpenger, men de skal kun dekke faktiske utgifter til måltidene og betalingen for mat skal være på et slikt nivå at barnehagene ikke tjener penger på det.

Dersom barnehagen har ansatt kokk eller kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til disse tas med i beregningen av kostpenger.

Redusert søskenbetaling

Dersom du har flere enn ett barn i barnehage, plikter kommunen å gi reduksjon i foreldrebetalingen, uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager eller i barnehager med forskjellige eiere.

Foreldre skal tilbys minimum 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og minimum 50 prosent for tredje eller flere barn.

Budsjettforliket innebærer at flere vil få tilgang til rimeligere barnehageplass.

I tillegg til redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt, settes det også av 51 millioner kroner til gratis kjernetid i barnehage for barn i lavinntektsfamilier.

– PBL er glad for at det nå blir innført en lavere foreldrebetaling for de som tjener minst. Vi har over mange år foreslått en slik sosial profil på foreldrebetalingen, og håper dette er starten på en varig ordning som kan forbedres etter hvert, sier viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup til pbl.no.

Powered by Labrador CMS