Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass.
Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass.

Rimeligere barnehage for dem som tjener minst

Regjeringen innfører en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass.

Publisert Sist oppdatert

– Gode barnehager bidrar til at barn får en god start. Med lavere foreldrebetaling for dem som tjener minst, vil flere få mulighet til å benytte tilbudet. Det gir et barnehagetilbud med en bedre sosial profil, og sørger for at familier over hele landet nyter godt av en moderasjonsordning, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass. For en familie med inntekt på for eksempel 350 000 kroner vil en plass i barnehage koste 1 909 kroner i måneden. Det betyr at familien sparer 7 381 kroner i året sammenlignet med den nye maksprisen.

Ifølge beregninger gjort for Kunnskapsdepartementet, vil om lag 15 prosent av alle familier med barn i barnehagealder få glede av den nye moderasjonsordningen.

Moderasjonsordningen er et resultat av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Venstre og Kristelige folkeparti og innføres fra 1. mai 2015.

Maksprisen økes med 100 kroner

Samtidig økes maksprisen fra 1. mai til 2 580 kroner, en realøkning på 100 kroner sammenlignet med i 2014. Familier med lavere inntekt enn 473 000 kroner vil betale mindre enn den nye maksprisen for en barnehageplass. Alle med inntekt under 454 666 kroner vil betale en mindre makspris enn i dag.

– Prisen på en barnehageplass er i dag fortsatt svært lav, og i 2015 vil barnehageprisen reelt sett være litt lavere enn den var i 2011, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Powered by Labrador CMS