Private barnehager kritiseres ofte for å ta ut utbytte.
Private barnehager kritiseres ofte for å ta ut utbytte.

46.500 barn får billigere barnehage

Lavtlønnede slipper å få dyrere barnehage før prisen settes ned. Budsjettforliket førte til at lavtlønnede får større rabatt og at flere innlemmes i ordningen.

Publisert Sist oppdatert

Maksprisen settes opp fra 2405 kroner til 2580 kroner i måneden fra 1. mai neste år - ikke fra 1. januar.

Rabattordningen for lavtlønnede innføres fra samme dato og ikke 1. august slik Regjeringen foreslo.

Siste punkt i forhandlingene

Rabattordningen blir forbedret: Maksimal betaling ble kuttet fra syv til seks prosent av husholdningens inntekt for første barn.

Inntektsgrensen for å innlemmes i ordningen ble hevet fra 405.000 kroner til 473.000 kroner.

KrF-leder Knut Arild Hareide er glad for at sentrumspartiene forhindret at lavtlønnede fikk dyrere plass før de ble garantert lavere pris. Dette skal ha vært noe av det siste som falt på plass i forhandlingene.

Minimumskrav

Departementet anslår at totalt cirka 40.500 barnehagebarn vil nyte godt av ordningen. Tallet angir antall barn i barnehage som bor i husholdninger med samlet inntekt under 473 000 kroner. Hvor mange av disse som går i barnehager som allerede har et system med inntektsgradering, er usikkert.

Det nye regelverket blir minimumskrav som alle kommunene må følge. Men kommuner kan velge å tilby enda billigere barnehage enn Regjeringen foreslår.

Powered by Labrador CMS