Det var bare å brette opp ermene for nyansatt styrer i Hauketo Læringsverkstedet barnehage i Oslo, Lene Simonsen, da hun overtok stillingen i fjor vår.
Det var bare å brette opp ermene for nyansatt styrer i Hauketo Læringsverkstedet barnehage i Oslo, Lene Simonsen, da hun overtok stillingen i fjor vår.

Fra én til fem pedagoger

Da Læringsverkstedet overtok kommunale Hauketo barnehage i Oslo, hadde barnehagen kun én pedagog. Resten var ansatt på dispensasjon. Det ble det raskt slutt på.

Publisert Sist oppdatert

I fjor solgte Oslo kommune ti av sine barnehager til fire private aktører: Norlandia, Kanvas, FUS og Læringsverkstedet. Barnehage.no dro på besøk for å finne ut hvordan det gikk etter at hverdagen satte inn.

Les bakgrunnen for saken her.

Det var bare å brette opp ermene for nyansatt styrer i Hauketo Læringsverkstedet barnehage i Oslo, Lene Simonsen, da hun overtok stillingen i fjor vår. Hauketo barnehage hadde ikke en styrer på plass i 100 prosent stilling fra før, og for Simonsen sto arbeidsoppgavene i kø.

– Det var åpenbart at barnehagen blant annet trengte en renovering, sier Simonsen, og berømmer foreldre og ansatte for å utvise stor fleksibilitet under prosessen.

Læringsverkstedet, med sine 150 barnehager, har egne pedagogiske programmer – blant annet Hjerteprogrammet utviklet av eier og pedagog Randi Sundby. De arrangerer også egne pedagogsamlinger og kurs for sine ansatte. Dermed var det mere enn de fysiske rommene som ble fornyet.

Styrer tilstede

– Hva er den største endringen i overgangen fra kommunal til privat?

– Både det å ha en styrer, renovering og kursing, vil jeg si. Og ikke minst å gå fra en til fem pedagoger, sier Simonsen.

Det ble også innført varmmat flere ganger i uka som et ledd i Læringsverkstedets konsept «Et godt måltid».

Stillinger falt bort

De pedagogiske ledere var ansatt på dispensasjon med mulighet for årlig fornyelse.

Nå er de 14 ansatte fordelt på fire avdelinger, hvorav fem altså er utdannet barnehagelærer. De som sluttet, gjorde det fordi disse stillingene ble utlyst og kun kunne søkes på av pedagoger. Dermed falt de eksisterende stillingene bort.

– Men det var noen som sluttet utenom dette?

– Ja, én, sier Simonsen.

Mer faglighet

– Merket dere endring etter nyansettelsene?

– Ja, det ble godt synlig i det pedagogiske opplegget. Vi ser det tydelig i leken, at det er mer faglighet, sier Simonsen.

– Hva fryktet personalet mest?

– Det var nok å miste sin identitet, som tradisjoner. Disse har vi prøvd å bevare etter beste evne, sier Simonsen og legger til at det var lett å se at det her dreide seg om en gruppe arbeidsomme og dyktige voksne som var vante til å ta i et tak.

Går seg til

– Her har de vært vante til å ordne opp og de ansatte er utrolig dyktige til å organisere og få ting gjort. De bretter opp ermene og er skikkelig handlekraftig, skryter styreren.

– Har noe blitt verre enn før?

– Nei, vi snakker småjusteringer. Læringsverkstedet bruker en digital plattform som enkelte foreldre syntes det var vanskelig å lære seg. Men alt fungerer fint nå.

Positive foreldre

– Hvordan er det kommunale samarbeidet?

– Det er godt. Vi får det vi trenger av kommunen og vi fungerer godt sammen med bydelen.

– Hvordan var tilbakemeldingene fra foreldrene?

– Alt i alt positive. De er fornøyde med oppussingen og fikk god informasjon i forkant av overtagelsen, sier Simonsen.

Jobber med identitet

Hun var kommunalt ansatt inntil hun ble styrer for Hauketo barnehage, og er svært fornøyd med å være en del av Læringsverkstedet. Hun mener at barnehagen og de ansatte ble tatt godt i mot og har fått støtte og veiledning hele veien.

– De inviterte til både foreldremøte og personalmøte. De ansatte har vært på kurs og lært om Læringsverkstedets satsingsområder. Nå jobber vi mot å finne «oss», sier Simonsen og tror at personalet begynner å føle på det å være en del av kjeden, det å stå samlet rundt en felles visjon.

Leder for Samarbeidsutvalget for barnehager i Læringsverkstedet Hauketo barnehage, Mariann Martinsen, føler seg godt ivaretatt i prosessen og ikke minst av kjeden.

– Jeg synes det har kommet et positivt løft inn i barnehagen, både med det pedagogiske opplegget, praktiske tiltak og med oppussing av bygget, sier Martinsen.

Barns medvirkning

Hun roser også fagligheten i barnehagen etter at pedagogene kom inn.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Planene er tydeligere og mer åpne for barnas medvirkning, og siden vi har fått tilgang på den digitale plattformen «Mitt barn», er planer, bilder, beskjeder og viktig informasjon lett tilgjengelig hele tiden, sier Martinsen.

Hun finner nettopp dette svært praktisk for foreldre i en hektisk hverdag.

Mye nytt samtidig

– Hva ble den største utfordringen?

– Det var endel usikkerhet blant personalet i overgangen mellom kommunal og privat som omhandlet videre jobbutsikter. Dette mente en del foreldre at gikk ut over barna. Så var det en utfordring å bli kjent med nye pedagoger, nytt system og nye rutiner. Men jeg synes at det alt i alt gikk veldig greit, sier SU-lederen.

– Det var også litt kaos under oppussingen, med sammenslåing av avdelingene på noen tidspunkt, men de ansatte gjorde en glimrende jobb med å ivareta barnas gode hverdag på tross av dette. Også ble det jo så fint til slutt, sier Martinsen fornøyd.

Bekymret for privatisering

Hun legger til at noen var redde for at mange av de ansatte skulle forsvinne og at det bare skulle komme inn dansk arbeidskraft, hvor språkutviklingen til barna ville bli et problem.

– Og selve ordet privatisering i seg selv skapte bekymring fordi foreldrene ikke helt visste hva dette innebar, sier Martinsen og peker på informasjonen gitt foreldrene av kommunen.

– Hva har blitt bedre?

– At det gikk fra å være en pedagog på hele huset, til å være full pedagogdekning på relativt kort tid, noe jeg ser gjenspeiler seg i det pedagogiske arbeidet. Det er bedre informasjon ut til foreldrene i hverdagen, via planer og rapporter fra avdelingene og beskjeder fra styrer. Og vi har nå et godt og gjennomtenkt måltidsopplegg, hvor foreldrene blir invitert på matkurs for å lære mer om hva Læringsverkstedet satser på når det kommer til mat og ernæring og hvordan det gjennomføres med barna, sier Martinsen.

– Selve overgangen fra kommunal til privat var rolig, de ansatte var imøtekomne og vi som foreldre merket ikke de store endringene helt i starten, avslutter Martinsen, som ikke ville gått tilbake til kommunalt eie om hun kunne:

– Nei, absolutt ikke! Det har vært en klar forbedring av barnehagen totalt sett. Jeg synes ikke barnehagen var spesielt godt drevet før Læringsverkstedet tok over. Det er som natt og dag nå, noe flere foreldre også har sagt til meg at de synes.

Om Læringsverkstedet:

  • Læringsverkstedet har 150 barnehager, 12000 barn og 4000 ansatte.
Powered by Labrador CMS