Vormsund barnehage i Nes kommune skårer full pott i foreldreundersøkelsen. Det er første gang det gjennomføres en felles brukerundersøkelse for alle barnehagene i kommunen, både kommunal og private sammen.
Vormsund barnehage i Nes kommune skårer full pott i foreldreundersøkelsen. Det er første gang det gjennomføres en felles brukerundersøkelse for alle barnehagene i kommunen, både kommunal og private sammen.

Blant de beste i landet

Lille, foreldreeide Vormsund barnehage skårer full pott på KS sin brukerundersøkelse i Nes kommune.

Publisert Sist oppdatert

Nok en gang får private barnehagene langt høyere skår av foreldrene enn de kommunale barnehagene.

Det er første gang de private barnehagene i Nes er med på undersøkelsen, og daglig leder i den foreldreeide Vormsund barnehage, Jorun Rolfsen, synes det er veldig stas at foreldrene er så fornøyde.

For da resultatene fra den felles brukerundersøkelsen for alle barnehagene i Nes var klare, lyste hele 5,6 poeng mot de ansatte i Vormsund barnehage. Et skår som er like høyt som den beste kommunen i landet. Samlet fikk Nes kommune 5,1 poeng, som er på samme nivå som landsgjennomsnittet.

Best i landet

– Vi skåret over fem på alle punktene og fikk 5,8 på tilgjengelighet og heletsvurdering, sier Rolfsen.

Høyeste mulige skår var 6.

Over hele landet melder foreldre i private barnehager er stort sett veldig fornøyd og har stor tillitt til barnehagen sin. De opplever at barnet er i trygge hender og blir godt ivaretatt både pedagogisk og sosialt. Det viser en fersk brukerundersøkelse fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Første gang

Vormsund barnehage føyer seg dermed pent til en rekke private barnehager som har meget fornøyde foreldre og barn.

Les hele rapporten fra Difi her.

– Det er første gangen de private barnehagene er med på undersøkelsen sammen med de kommunale. Inntil nå, har de private kjørt sin egen undersøkelse og vi har hvert år jobbet med å forbedre oss ut i fra resultatet av disse. Da er det ekstra artig og se at foreldrene er så fornøyde med oss i forhold til resten av kommunen! sier en glad daglig leder.

– At vi i tillegg er på gjennomsnitt med de beste kommunene i landet, er ekstra hyggelig. Og undersøkelsen gir oss mye. Blant annet er det fint å se hva vi bør jobbe mer med, men det er minst like viktig å vite hva vi gjør rett slik at vi kan se nærmere på hva som gjør at det blir slik og jobbe videre med dette.

Liten og god

Vormsund barnehage har 63 barn og 15 ansatte. Rolfsen tror noe av grunnen til det gode resultatet, er at de er en liten barnehage med fire oversiktlige avdelinger og stabilt personale.

– Vi har lite fravær og barn og foreldre møter de samme ansiktene hver dag. Det gir ro rundt barnehagehverdagen. Blant annet skårer vi høyt på personalets omsorg for barna og at barna har det gøy. Det er veldig tilfredsstillende, så her har vi gjort mye rett. Når det er sagt, er dette noe vi jobber bevisst med, sier Rolfsen.

Nå vil de sette seg ned og se på hva det er som gjør at det hele fungerer. At barnehagen er foreldreeid med foreldre i styret, mener Rolfsen bidrar til mye bra.

Jobber nedenfra

– Dermed vet styret hva som skal til for at deres barn skal ha det bra. Vi har et stabilt styre som gjerne sitter i år etter år. En styreleder fortsatte endog i fire år etter at det siste barnet hadde sluttet i barnehagen, sier Rolfsen med en liten latter.

Det er tydelig at samarbeidet fungerer i et helhetlig samspill. For hele brukerundersøkelsen endte i 5,8 poeng.

– Hva mener du det er som danner kvalitet hos dere?

– Vi jobber nedenfra og opp og definerer kvalitet ut i fra barnehagens behov. Vi finner ut hvilke behov barna har også tilfører vi kompetanse for å fylle dette behovet. For eksempel for barn med et annet morsmål eller barn med utfordringer og andre ting. Finn behovet nedenfra og tilfør kompetansen, sier Rolfsen.

Unik foreldrekompetanse

Da hjelper det også at foreldrene i styret sitter på mye forskjellig kompetanse som barnehagen trenger.

– Det er en kjempestyrke! Det er en aldri så liten hemmelighet av foreldreeide barnehager er så gode som de er på grunn av denne kompetansen og viljen til å gjøre endringer og fylle behov raskt.

I tillegg scoret barnehagen bra på fysisk miljø. Dette mener daglig leder skyldes et godt egnet barnehagebygg som ble bygget for nettopp det. Her er små rom der voksne kan trekke seg tilbake med en liten, oversiktlig gruppe, stor uteplass med skog, klatretrær og busker, samt natur rett utenfor gjerdet.

– Vi kan bli bedre på å nå ut med informasjon til foreldrene, og det skal vi selvfølgelig jobbe mer med. Ellers er det veldig fint med denne tilbakemeldingen. Det er jo barna vi er her for.

Powered by Labrador CMS