Samlet ble det i fjor utbetalt kontantstøtte for 23 prosent av alle barn i alderen 13–23 måneder.
Samlet ble det i fjor utbetalt kontantstøtte for 23 prosent av alle barn i alderen 13–23 måneder.

Innvandrerbarn mottar oftere kontantstøtte

I fjor var andelen innvandrerbarn som fikk kontantstøtte nesten tre ganger så stor som blant barn uten innvandrerbakgrunn, og forskjellen i kontantstøttemottak blant barn med og uten innvandrerbakgrunn er blitt større. Det viser tall fra SSB.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) skyldes de økte forskjellene særlig at flere av de eldste barna (19-23 måneder) med innvandrerbakgrunn fikk kontantstøtte i fjor, mens det var en nedgang blant de yngste barna uten innvandrerbakgrunn (13-18 måneder).

Tall fra SSB viser at kontantstøtte ble utbetalt for 45 prosent av barn med innvandrerbakgrunn og for 16 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn i 2015.

Dette er en svak økning på 1 prosent fra 2014 blant barn med innvandrerbakgrunn. Blant barn uten innvandrerbakgrunn var det derimot en liten nedgang, også her på 1 prosent.

Samlet ble det i fjor utbetalt kontantstøtte for 23 prosent av alle barn i alderen 13–23 måneder. Den totale andelen kontantstøttemottakere i 2015 er lik året før.

Om kontantstøtten:

  • Kontantstøtte er en offentlig stønad for barn mellom 13 og 23 måneder som ikke, eller bare delvis, går i barnehage det ytes offentlige driftstilskudd for.
  • Per 1. september 2015 ble det utbetalt kontantstøtte for 13 206 barn.
  • Det er NAV som utbetaler kontantstøtte.

(Kilde: ssb.no)

Powered by Labrador CMS