– Jeg hadde et sterkt forhold til Asperud barnehage og ville veldig gjerne se at overgangen gikk bra, sier Rengin Mhema som har jobbet i barnehagen siden 2010 og ble med barnehagen videre som daglig leder da barnehagen fikk privat eier.
– Jeg hadde et sterkt forhold til Asperud barnehage og ville veldig gjerne se at overgangen gikk bra, sier Rengin Mhema som har jobbet i barnehagen siden 2010 og ble med barnehagen videre som daglig leder da barnehagen fikk privat eier.

Fikk endelig pusset opp barnehagen

Asperud barnehage i Oslo hadde ikke pusset opp lokalene sine siden 1984. Det ble det en endring på etter at barnehagen ble en del av FUS-kjeden.

Publisert Sist oppdatert

I fjor solgte Oslo kommune ti av sine barnehager til fire private aktører: Norlandia, Kanvas, FUS og Læringsverkstedet. Barnehage.no dro på besøk for å finne ut hvordan det gikk etter at hverdagen satte inn.

Les bakgrunnen for saken her.

Mars 2015 ble Asperud barnehage i bydel Søndre Nordstrand en del av FUS-kjeden. I perioden som ledet frem mot salget hadde flere ansatte sluttet.

Til personalets og foreldrenes store glede, valgte Rengin Mhema som hadde jobbet i barnehagen siden 2010 og var faglig leder for Asperud og to andre barnehager, å søke på stillingen som daglige leder etter at det ble klart at FUS skulle overta barnehagen.

– Jeg hadde et sterkt forhold til Asperud barnehage og ville veldig gjerne se at overgangen gikk bra, forteller den daglige lederen.

Flere pedagoger

Mhema startet med å forsikre foreldrene om at hun ville beholde alle de ansatte som ble ansatt høsten 2014 etter at store deler av personalgruppen hadde sluttet som følge av salgsprosessen. Samtidig lovet hun å rekruttere flere barnehagelærere.

Før salget hadde barnehagen med fire avdelinger kun én pedagogisk leder med barnehagelærerutdanning. Etter overtagelsen ble fire pedagogisk leder-stillinger lyst ut og fire nye barnehagelærere ble ansatt i august 2015.

– Jeg hadde lovet foreldrene at det første jeg skulle gjøre var å få pedagogene på plass. Og fra i fjor høst har vi hatt én pedagog på hver avdeling, sier Mhema.

– Hva vil du ellers si var de største endringene etter eierskiftet?

– Det jeg får mest tilbakemeldinger på fra de ansatte, er at de er veldig fornøyde med å ha en styrer som er tilstede hele tiden. Før hadde jeg faglig ansvar også for to andre barnehager i bydelen, forteller den daglige lederen.

– Det har også blitt kortere vei til beslutninger. Etter overgangen er det mye lettere å ha dialog med ledelsen, legger hun til.

Uvissheten skapte frykt

– Hva ble den største utfordringen?

– Det var tøft i slutten av 2013 og i 2014 fordi vi ikke visste hvem som skulle overta barnehagen. Både foreldrene og personalet ble urolige. Salgsprosessen drøyde veldig lenge, sier Mhema.

Den daglige lederen understreker at de ansatte som sluttet på grunn av salget, sluttet før de visste hvem som skulle overta barnehagen.

– Hva fryktet dere mest?

– For personalet handlet det mye om hvilken tariffavtale og pensjonsordning de potensielle kjøperne hadde. Hadde vi visst med en gang hvem som skulle overta barnehagen ville det kanskje vært lettere å ta stilling til om man skulle bli eller gå. Uvissheten skapte mye frykt, svarer Mhema.

Pusser opp

– Hvordan er tilbakemeldingene fra foreldrene etter overtakelsen?

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger. Foreldrene er fornøyde fordi de ser at ting går fort fremover. Nå pusser vi opp barnehagen og det er noe foreldrene har vært veldig opptatt av, sier Mhema.

– Oppussingen av barnehagen betyr også veldig mye for oss ansatte. Vi har snakket om å pusse opp lenge, men når vi var kommunal barnehage sto vi i kø. Ettersom vi hele tiden fikk tilbakemelding på brukerundersøkelsen om at lokalene ikke var tilfredsstillende, var oppussing noe av det første jeg tenkte jeg måtte ta tak i. Først lekeplassen, for den var ikke tilfredsstillende, og nå tar vi det innvendige og gjør lokalene mer barnevennlige. Toalettene tas ned til barnas høyde og lignende, forteller den daglige lederen fornøyd.

Kan sette inn vikar med en gang

– Har noe blitt bedre etter overgangen?

– Mange ting. Vi har flere personalmøter enn tidligere. Vi kan sette inn vikar etter behov, og må ikke vente i 16 dager som det hendte at vi måtte tidligere. Vi har heller ingen krav til kartlegging, men kartlegger kun når det er behov for det. Vi er også med i FUS-prosjektet «Smart mat» og får gode tilbakemeldinger på det, sier Mhema.

Hun føler at barnehagen og personalet har blitt tatt veldig godt imot av FUS, blant annet gjennom FUS-skolen.

– Vi liker veldig godt å bli invitert på kurs hos FUS. Da blir vi kjent med de andre barnehagene og kan utveksle ideer om hvordan man kan jobbe med satsingsområdene lek og læring, serviceerklæringen, vennskapsgaranti og hverdagsmagi, sier Mhema.

Den daglige lederen forteller at samarbeidet med bydelen og kommunen fortsatt er godt.

– Jeg har jobbet i kommunen i over 23 år og de siste to årene i FUS. Det er noen forskjeller, men det er også veldig mange likheter. Barna og det gode foreldresamarbeidet kommer først hos begge, sier Mhema.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Spennende å prøve noe nytt

Martine E. Sørensen er barne- og ungdomsarbeider og tillitsvalgt for Fagforbundet. Hun begynte i barnehagen etter avgjørelsen om at barnehagen skulle selges, men før det var klart hvem som skulle overta.

– Hva tenkte du om å komme inn i en barnehage som skulle gå fra kommunalt til privat eie?

– Det var jeg forberedt på. Jeg har jobbet i kommunal barnehage før og tenkte at det var spennende å prøve noe nytt, sier Sørensen.

– Er det mye som har endret seg etter overtakelsen?

– Jeg synes ikke det er så mange store forskjeller, bortsett fra at vi fikk nye eiere. Vi fikk jo med oss daglig leder videre, så det har blitt gjort mye av det samme, sier Sørensen.

– Jeg synes overgangen har gått veldig bra. Det var en god dialog mellom FUS og oss. Jeg føler at de ansatte er fornøyde, legger hun til.

Vanskelig salgsprosess

Jo Inge Johansen Frøytlog hadde to barn i Asperud barnehage under salgsprosessen. Han beskriver prosessen som krevende for både barn, foreldre og ansatte.

– Mitt inntrykk er at foreldregruppen var svært godt fornøyd med Asperud barnehage før privatiseringen. Barnehagen skåret også helt i toppen på brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Når det blir utskiftninger og usikkerhet på eiersiden frykter man naturligvis at sentrale bærebjelker i personalet skal finne seg noe annet å gjøre. Det skjedde også, sier Frøytlog.

– Da de ansatte forsvant én etter én, var det selvfølgelig vondt og krevende for barna, særlig de minste. Når man står midt i en sånn prosess kan man jo lure på hvor det blir av barnas perspektiv, sier han.

Fornøyd med oppussingen

– Hva synes du om barnehagen slik den er i dag?

– Barnehagen er oppgradert ute og inne, og vi er godt fornøyde med resultatet, sier Frøytlog som fortsatt har ett barn i barnehagen.

– På personalsiden har det vært mye utskiftninger og rokeringer. Kvaliteten har vært varierende. I dag jobber det noen fantastiske ansatte i barnehagen som står på for å gi barna våre gode forutsetninger for resten av livet. Det er vi veldig godt fornøyd med, avslutter Frøytlog.

Om FUS:

  • FUS-barnehagene består av nærmere 170 barnehager fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.
  • Alle FUS-barnehagene er egne aksjeselskap som rår over eget budsjett.
  • FUS-barnehagene er organisert under morselskapet Trygge Barnehager as, som eier og drifter private barnehager.
Powered by Labrador CMS