Sliten i barnehagen.
Sliten i barnehagen.

Lite empati kan bli store problemer

Studie identifiserer ulike tegn på atferdsvansker hos små barn.

Publisert Sist oppdatert

Treåringer som ikke føler skyld, er lite medfølende eller ikke reagerer på andres omtanke er i faresonen for å utvikle atferdsvansker senere i livet. Det viser en fersk undersøkelse fra Universitetet i Michigan.

Atferdsvansker hos barn i barnehagealder bedrer seg gjerne når de får tiden til hjelp. Men når det ikke skjer i de første skoleårene, vil barna ha større sannsynlighet for å bli aggressive og voldelige som ungdommer og voksne.

Få undersøkelser

Tidligere studier på denne type atferdsvansker har fokusert på eldre barn og ungdommer.

– Det er gjort få undersøkelser blant barnehagebarn. Små barn er i rask fysisk og psykisk utvikling, noe som gjør det til en vanskelig tid for foreldre å håndtere dårlig oppførsel — men samtidig en viktig tid for å hjelpe barn med atferdsvansker, sier forsker Rebecca Waller til Universitetet i Michigans nettside.

– Voldelige voksne har ofte vist tegn på begynnende atferdsvansker i tidlig alder. Å forstå utviklingen av atferdsvansker er viktig for å utvikle behandlinger som kan forhindre at barn havner i en sirkel av vold og kriminalitet, sier hun.

Tre typer problematferd

Dataene i studien er fra 240 barn, og de er samlet inn fra foreldre da barna var tre år gamle og fra lærere da barna var seks år gamle. Studien identifiserte tre forskjellige typer atferdsvansker blant treåringene:

• Trassige barn var ofte var sinte, frustrerte og hadde vanskeligheter med å regulere sine egne følelser.

• Barn med ADHD-symptomer hadde problemer med å holde fokus og være konsentrerte under oppgaver.

• De ufølsomme barna hadde lite empati, viste lite skyldfølelse og hadde få tegn på moralsk regulering av egen oppførsel.

De barna som flest tegn på å være ufølsomme, var de som oftest ble rapportert å ha atferdsvansker også som seksåringer.

– En viktig ting studien viser er at mange barn i barnehagealder viser normale nivåer av atferdsvansker og sinne. Men samtidig kan det være forskjellige typer atferdsvansker som gjør det nødvendig å ta affære dersom problemene ikke avtar mot skolealder — for eksempel ufølsom og lite empatisk oppførsel, sier professor i psykologi Luke Hyde til skolens nettside.

Powered by Labrador CMS