Best: Narsissisten synes den er bedre enn alle andre — i motsetning til selvsikre som synes de er like bra som andre.
Best: Narsissisten synes den er bedre enn alle andre — i motsetning til selvsikre som synes de er like bra som andre.

Foreldre kan skape narsissistiske barn

Synes du barnet ditt er bedre enn andre barn og fortjener spesialbehandling? Da kan du bidra til at barnet blir narsissistisk. Det hevder forskere.

Publisert Sist oppdatert

Mennesker med narsissistisk forstyrrelse er ikke bare selvopptatte — de er også selvbeundrende og selvnytende. I motsetning til de selvsikre, som synes de er like bra som andre, mener narsissistene at de er bedre enn andre, selv når hint fra omgivelsene slett ikke peker i den retningen, skriver forskning.no.

– De siste tiårene har nivået av narsissisme blant unge i Vesten økt, skriver Eddie Brummelman og kollegaene hans forskningstidsskriftet PNAS.

Arv og miljø

Trekket ser ut til å være noe arvelig, og det kan delvis springe ut fra personlighetstrekk som dannes tidlig. Disse faktorene gjør noen mennesker mer disponerte for å utvikle narsissistiske trekk. Men miljøet spiller også en viktig rolle, mener forskerne.

Akkurat hva i miljøet, er imidlertid en annen sak. Tidligere forskningsresultater har pekt i ulike retninger.

Varme og kalde foreldre

Det finnes indikasjoner på at overlovprisende foreldre kan gi narsissistiske barn: Når mor og far gir inntrykk av at barnet er guds gave til menneskeheten, og fortjener bedre behandling enn røkla, bygger barna dette inn i sin egen forståelse av seg selv.  

På den annen side finnes det også funn som peker mot at kalde, uengasjerte voksne kan få barnet til å plassere seg selv på en pidestall. Slik prøver de å tiltrekke seg anerkjennelsen de ikke får fra foreldrene, mener noen.

Nå har Brummelman og co gjort en omfattende undersøkelse for å finne ut hvilken hypotese som stemmer best, og resultatene viste klare sammenhenger, mener forskerne.

Foreldretrening

Barn av foreldre som overvurderte dem, var oftere narsissistiske — men uten høyere selvtillit. Foreldrenes varme overfor barna så derimot ut til å henge sammen med selvtillit, men ikke med narsissisme.

– Når foreldrene gir uttrykk for at barna er mer spesielle og har rett på mer enn andre barn, kan barna ta til seg formeningen om at de er overlegne individer, skriver forskerne.

De advarer imidlertid igjen mot at miljøet ikke er den eneste faktoren som spiller inn, og at det slett ikke er slik at alle barn med overvurderende foreldre vil bli narsissister. Men Brummelman mener likevel at resultatene er relevante:

– En smule foreldretrening kan bli et nyttig redskap for å forhindre utvikling av narsissisme hos framtidige generasjoner, skriver de.

Powered by Labrador CMS