Høst betyr foreldremøter, og dette er en viktig plattform for å sette barnas miljø på agendaen, både læringsmiljø og det sosiale - som henger naturlig sammen.
Høst betyr foreldremøter, og dette er en viktig plattform for å sette barnas miljø på agendaen, både læringsmiljø og det sosiale - som henger naturlig sammen.

Slik skaper du et foreldremøte for alle

Mobbeombudet i Oslo har laget en sjekkliste for det inkluderende foreldremøtet

Publisert Sist oppdatert

Høst betyr foreldremøter, og dette er en viktig plattform for å sette barnas miljø på agendaen, både læringsmiljø og det sosiale - som henger naturlig sammen.

Mobbeombudet i Oslo, Kjerstin Owren, mener barnehagene må se foreldremøtene som en mulighet til å skape dialoger blant foresatte heller enn en “informasjonsplakat” hvor rutiner og forventninger presenteres i monologform. På Mobbeombudets facebookside deler hun noen tips til hvordan du som pedagog og tilrettelegger kan få mest mulig ut av foreldremøtet i høst:

1. Formelle tilrettelegginger

Er det noen foreldre som trenger tilrettelegging i form av tolk, rullestolrampe eller annet? Noen kvier seg for å be om dette fra skolen/barnehagen, og velger kanskje å unngå å stille på møte enn å føle at de er til “bry”. Vær på tilbudssida. Åpne også for at foreldre kan ta med egen tolk (venn eller familiemedlem) om de ønsker det.

Er det foreldre i gruppa som har yngre barn, og som er aleneforeldre eller har en partner som jobber skiftarbeid? Å skaffe barnevakt er kanskje hverken mulig eller et økonomisk alternativ for mange. Åpne opp for at man kan ta med seg barna, og at assistenter kan passe på barna på et eget rom. Filmvisning eller tegneverksted er aktiviteter de fleste barn kan være fornøyd å være med på med den tiden foreldremøtet varer.

Kommer noen foresatte rett fra jobb, eller av andre årsaker må droppe middag for å rekke møtet? Servering av varmmat i forkant av møtet er et godt virkemiddel for å få flere til å stille, og legger grunnlag for en hyggelig og sosial ramme. Husk halal- eller vegetaralternativer.

Hvordan skal foreldrene sitte? Kafébord med plass til fem til seks per bord skaper en hyggeligere og mer sosial ramme enn oppstilte stoler eller klasseromsoppstilling. Kan barna på forhånd ha laget navnelapper til foreldrene? Da kan dere plassere disse ut og dermed sørge for at foreldre som ikke kjenner hverandre så godt kan få mulighet til å bli bedre kjent.

2. Møtets innhold

Planlegg møtets innhold sammen med foreldrekontaktene, med godt foreldrefellesskap som overordnet visjon.

Skal det gå ut fellesinformasjon til hele foreldregruppa først, før man går avdelingsvis, eller skal man legge opp til en todelt økt med informasjon og dialog? Vær tydelig i innkallingen og oppstarten av møtet om hva som står på agendaen, og hold dere til dette.

Kan powerpointpresentasjonen kuttes ned til tre til fire foiler? Dette tvinger tilretteleggerne til å tenke gjennom hva den aller viktigste informasjonen skal være.

Benytt muligheten til å legge opp til foreldredialog, og bruk caser istedenfor åpne spørsmål. Eksempelvis:

«Ada hadde invitert alle barna på avdelingen i bursdag, men opplevde at bare tre av barna kom. Hvilke tanker gjør gruppa seg om denne historien? Hvilken kultur for bursdagsfeiringer ønsker vi å ha i vår foreldregruppe?» istedenfor «Hva tenker dere om bursdagsfeiringer?».

Andre temaer kan for eksempel være sosiale medier, voksne som rollemodeller, innetider, relevante spørsmål tilknyttet lokalmiljøet og mer. Dette kan også inngå i egne temakvelder. Sørg for å ha en “møteleder” på hvert dialogbord for å drive diskusjonen fremover (for eksempel ansatte).

Valg av FAU-medlemmer: Få tidligere medlemmer til å fremsnakke viktigheten av å være i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og hvor positivt man syntes det var, eventuelt hvor stor påvirkningskraft man kan ha. Ikke tving foreldre inn i vervet, og heller ikke snakk ned vervet til at det “er jo bare kakebaking”. Det er så mye mer!

Oppsummer møtet til slutt, fortell når neste møte skal være, og oppfordre foreldrene til å utveksle kontaktinformasjon slik at de kan holde kontakten i mellomtiden.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

3. Møteledelse

Ha regien på møtet, men ikke hold monolog. La foreldrene eie diskusjonene.

Tør å avlede foreldre som “sporer av” eller utleverer seg selv, ved å foreslå å snakke sammen i etterkant av møtet, slik at tiden brukes til det den skal.

Vær raus og inkluderende. Du er en rollemodell for foreldrene i dette forumet.

Respekter tiden som er satt av, og ikke gå ut over den.

Har du tips til foreldremøtet? Del gjerne i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS