Anne Vikjord Baadstø, advokat i PBL.
Anne Vikjord Baadstø, advokat i PBL.

Når foreldrebetalingen uteblir

Hva skal barnehagen gjøre når foreldrebetalingen uteblir over lengre tid? Advokat i PBL, Anne Vikjord Baadstø gir deg svaret.

Publisert Sist oppdatert

– Det er i utgangspunktet den avtalen som barnehagen inngår med foreldrene som regulerer dette. Har man ikke egne foreldrekontrakter, så skal forholdet reguleres i barnehagens vedtekter, forteller Anne Vikjord Baadstø, angående de private barnehagene.

Når det gjelder kommunale barnehager stiller saken seg litt annerledes da det er kommunen som er avtalepart og ikke den enkelte barnehagen, opplyser advokaten.

Sikerhet for barnehagen

Når foreldrekontrakten eller vedtektene inneholder betalingsfrister og sier hva som vil skje dersom man ikke overholder disse fristene, gir det barnehagen en sikkerhet samtidig som det klargjør overfor foreldrene hvilke vilkår som er gjeldende, påpeker advokaten.

– Men hva om det ikke står noe om dette verken i foreldrekontrakten eller i vedtektene?

– Da anbefaler vi først og fremst at barnehagen endrer på dette slik at det blir tatt med. Videre gjelder alminnelig avtalerett. Barnehagen gir foreldrene barnehageplass mot at foreldrene betaler for det. Hvis foreldrebetalingen uteblir over en lengre periode kan det være snakk om vesentlig mislighold av avtalen, noe som igjen kan gi grunnlag for oppsigelse av plassen.

– Må tenke på konsekvensene

PBL-advokaten mener imidlertid at barnehagene bør ta i betraktning at det å miste en barnehageplass vil få innvirkninger på barnet.

– Man bør alltid gå i en dialog med foreldrene først, for å finne årsaken til at de ikke har betalt. I mange tilfeller vil en betalingsavtale med foreldrene løse opp i problemet. Vi anbefaler barnehagene å benytte eksigible gjeldsbrev i denne sammenhengen. Det er viktig å ta i betraktning at det kan være menneskelige forhold her som kan ha betydning.

– Vårt råd er at barnehagene har egne foreldrekontrakter som sier når man skal betale, når man vil få purring, og hva konsekvensene kan bli dersom man ikke betaler. Deretter må man vurdere hvert enkelt tilfelle individuelt. Det skal være rom for menneskelige vurderinger og man bør tenke på hva som er til barnets beste. Samtidig kan man også si opp plassen dersom det blir nødvendig, avslutter Vikjord Baadstø.

Mer informasjon om hva du kan gjøre dersom foreldrebetalingen uteblir får du her.

Powered by Labrador CMS