Inntektsgradert betaling: Fra 1. mai vil alle husholdninger med inntekt mindre enn 473.000 kroner få redusert foreldrebetaling.

Så mye skal barnehageplassen koste

Maksimalprisen økes to ganger i 2015, og den første økningen skjedde allerede ved nyttår.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. januar ble maksimalprisen for en barnehageplass justert fra 2.405 kroner til 2.480 kroner — og samlet foreldrebetaling for årets fire første måneder kan samlet ikke overstige 9.920 kroner. Dette er en prisjustering på tre prosent, som er den forventede prisøkningen i Norge i 2015.

Fra 1. mai øker maksimalprisen med ytterligere 100 kroner til 2.580 kroner — slik at maksprisen for en heldagsplass i 2015 er 27.980 kroner.

Billigere for fattige

Samtidig som prisen økes med en hundrelapp per måned i mai — innføres det en inntektsgradering av foreldrebetalingen, slik at lavtlønnede skal få billigere barnehageplasser.

Inntektsgrensen for å innlemmes i ordningen er 473.000 kroner, og maksimal foreldrebetaling er satt til seks prosent av husholdningens inntekt for første barn. Det betyr at en familie som tjener 350.000 kroner får en reduksjon i foreldrebetalingen på 7.000 kroner.

Det nye regelverket er et minimumskrav som samtlige kommuner må følge, men kommuner kan velge å tilby enda billigere barnehage enn regjeringen foreslår.

Ekstra for kost

I tillegg til maksimalprisen kan barnehager ta ekstra betalt for måltider. Det er ikke satt en øvre grense for kostpenger, men de skal kun dekke faktiske utgifter til måltidene og betalingen for mat skal være på et slikt nivå at barnehagene ikke tjener penger på det.

Dersom barnehagen har ansatt kokk eller kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til disse tas med i beregningen av kostpenger.

Søskenmoderasjon

Dersom du har flere enn ett barn i barnehage, plikter kommunen å gi reduksjon i foreldrebetalingen, uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager eller i barnehager med forskjellige eiere.

Foreldre skal tilbys minimum 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og minimum 50 prosent for tredje eller flere barn.

Powered by Labrador CMS