DEBATT

Antall nettbrett øker, uten at det følger kompetanse med.
Antall nettbrett øker, uten at det følger kompetanse med.

App uten nærhet

- Ansatte som bruker tid på fotografering, skriving og trykk på sendknappen mister verdifulle øyeblikk med barnet, mener Kristin Holte Haug.

Publisert Sist oppdatert

Bruk av apper som gjør det mulig for barnehagepersonalet å oppdatere foreldrene mange ganger om dagen om stort og smått, både i bleien og ellers, får mange til å steile. Pedagoger og foreldre gjør neppe noe ulovlig, men hvor lurt er det?

FNs Barnekonvensjon slår fast at barn ikke skal utsettes for vilkårlig innblanding i sitt privatliv og har rett til beskyttelse mot slikt. Barnehagelovens forskrift pålegger ansatte å være varsomme med å dokumentere for mye av det barn sier og gjør. En app som dagen igjennom registrerer barnet er på kollisjonskurs med lovverkets intensjoner.

Den ansatte som bruker tid på fotografering, skriving og trykk på send-knappen mister verdifulle øyeblikk med barnet. Appen blir stående mellom dem som et hinder for den gode fellesopplevelsen som ligger i et blikk, en bevegelse, i et brøkdels sekund. Er det god utøvelse av samfunnsmandatet når dokumentasjonen av øyeblikket blir viktigere enn selve øyeblikket?

En barnehagelærerstudent forteller om Lisa som med et lurt glimt i øyet ikke ville fortelle far om dagen sin.

Å velge hva og når ting skal fortelles handler om kontroll over eget liv, om barnets integritet og utvikling av identitet. En annen student er bekymret for fokuset på «det perfekte barnet», det som ofte presenteres i sosiale medier. Hvilke bilder skal barnehagen sende av hun som ikke stopper å gråte etter at mor har gått?

Eller han som stadig kommer i konflikt med andre? Vi kjenner ikke senvirkninger av det overdrevne personfokuset som bruken av en slik app innebærer, men vi vet at svært mange unge strever med eget kropps- og selvbilde.

Digital profesjonskompetanse handler om å se muligheter og hensikten med å introdusere digitale verktøy i sammenhenger som gir mening for barn, og vite når skjermen skal skrus av.

Hurra for våkne studenter som skal arbeide i framtidens barnehage som tror på dialogen og refleksjonens betydning i pedagogisk arbeid med barn. Og som vet at et godt foreldresamarbeid bygges ved dialog og nærhet til barn og foreldre - uten å gå veien om en app som registrerer hvor mange makaroniskruer barnet har spist.

Hva mener du? Er det bra at det er en app for alt? Del din mening i kommentarfeltet under.

Innlegget sto først på trykk i VG.

Powered by Labrador CMS