Kontantstøtte ga ingen babyboom

Forskere har undersøkt om kontantstøtteordningen førte til at kvinner fikk flere barn. De hadde regnet med å finne en økning, men fikk i stedet motsatt resultat.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver forskning.no.

Synøve N. Andersen, Nina Drange og Trude Lappegård fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) har sett på andelen mødre som fikk nytt barn i løpet av en fireårsperiode. De tok utgangspunkt i en gruppe kvinner som fikk barn i 1994, og en gruppe som fødte i 1998 - med andre ord før og etter at ordningen ble innført.

Forskerne forventet å finne flere nye barnefødsler blant kvinnene som fikk kontantstøtte, enn hos de som fødte før kontantstøtten ble innført. At antallet fødsler gikk ned, forundret forskerne.

Hva grunnene til nedgangen kan være, har ikke Andersen, Drange og Lappegård forsket på. Andersen understreker at de ikke kan vite om nedgangen ene og alene skyldes kontantstøtteordningen.

En studie som Drange har gjort tidligere, sammen med økonomiprofessor Mari Rege, viser at halvparten av mødre som reduserte arbeidstiden sin som følge av kontantstøtten, ikke var tilbake i full jobb før barnet var fylt seks år.

De tre SSB-forskerne utelukker ikke at fruktbarhetstrendene kan ha endret seg i perioden, og at det kan være en årsak til nedgangen de fant. Dessuten fulgte de kvinnene bare i fire år. Hva som skjedde etterpå, vet de ikke.

Powered by Labrador CMS