Barns vennskap er de voksnes ansvar.
Barns vennskap er de voksnes ansvar.

Ny undersøkelse om vennskap: – Barnehageansatte må våge å bry seg om barnas fritid

– De ansatte i barnehagen må våge å involvere seg i hvem barna leker med hjemme, mener FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Publisert Sist oppdatert

Hvem som blir med hvem hjem etter barnehagetid, bekrefter ofte leke- og vennskapsmønstre i barnehagen. Det kan forsterke ekskludering.  De ansatte må snakke med foreldrene om dette, mener Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

I en undersøkelse Oponion har utført for FUB, svarer hele 55 prosent av barnehageforeldrene at det ikke er noen involvering fra de ansatte når det gjelder hvem barna inviterer med seg hjem. Dette oppfattes i stor grad som ”privatsfæren” av både ansatte og foreldre.

Les hele undersøkelsen her.

– Dette er problematisk! Vi kan ikke sette opp en ”vegg” mellom lekemiljøet i barnehagen og lekemiljøet i barnas fritid, disse henger sammen, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

I den nye rammeplanen heter det at barnehagen aktivt skal legge til rette for vennskap og sosialt fellesskap. Dette arbeidet må skje i dialog med foreldrene.

Innenfor og utenfor

De fleste har erfart dette: De populære barna blir ofte invitert med andre hjem, mens noen aldri opplever dette. Det danner seg vennegrupper og besøkene snakkes om og befester barnas posisjon som ”innenfor” eller utenfor.

– Dette er noe de ansatte må våge å involvere seg mer i, og dette må være et tema for diskusjon på foreldremøter, sier FUB-lederen.

Kun 16 prosent av foreldrene oppgir at dette har vært diskutert i foreldremøter. Åtte prosent sier det har vært informert om dette i skriv og planer, mens det bare er fem prosent som følger felles retningslinjer for dette.

Prat og praksis

FUBs undersøkelse viser at temaet inkludering har vært diskutert med 50 prosent av foreldrene som har svart.

50 prosent svarer også ja på at de har inntrykk av at inkludering har vært snakket om med barna deres i barnehagen. Det at alle skal få være med i leken og ha en venn er både tema for prat og praksis, påpekes det i svarene. Det er FUB glad for.

– Men det bekymringsfullt og overraskende at de ansatte i så liten grad blander seg i hva som skjer etter at barna forlater barnehagen. Det sosiale mønsteret og mekanismene flytter seg jo gjerne med barna, sier Skinstad-Jansen.

Bursdager og halloween

I FUBs undersøkelse svarer 41 prosent sier bursdagsinvitasjoner har vært tema i foreldremøter eller samtaler. 42 prosent sier at barnehagen har informert foreldrene om retningslinjer for dette.

For Halloween og andre feiringer har 50 prosent av de spurte foreldrene blitt informert om barnehagens retningslinjer for invitasjoner. Bare 27 prosent svarer at temaet har vært diskutert med foreldrene.

– Dette kan synes bra, men det er jo faktisk under halvparten av de spurte. Sett i lys av at bursdagen er årets viktigste dag for barna burde temaet være obligatorisk på første foreldremøte hver høst, i alle aldersgrupper. Det å ikke bli invitert på karneval eller i bursdag kan oppleves veldig trist og leit, sier hun.

Bare rundt 20 prosent svarer at de har vært med på å utforme felles retningslinjer for bursdager og 24 prosent svarer at de følger disse reglene.

13 prosent har vært med å utforme retningslinjer og 16 prosent følger disse felles retningslinjene for Halloween og andre feiringer.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Vennskap

Vennskap beskytter mot mobbing og det å få en venn i barnehagen er det foreldrene rangerer høyest av ønsker når barna begynner i barnehagen.

FUBs undersøkelse viser at lek og vennskap har vært tema for fellesmøter eller i samtaler for 55 prosent av de spurte.

– Det at alle skal ha en venn og ha noen å leke med i barnehagen er godt forankret hos personalet, og et høyt ønske også hos foreldrene. Vi håper enda flere tar dette på alvor også når det gjelder leken på barnas hjemmebane og rutiner for hvem som blir med hvem hjem, sier FUB-lederen.    

Powered by Labrador CMS