Satser på foreldrene: Daglig leder i Smedhusåsen barnehage på Rygge, Royne K. Berget (nederst til venstre) har, sammen med sine ansatte, jobbet mot et mest mulig produktivt foreldresamarbeid i mange år. Noe som har lønnet seg.

Det gode samarbeidet mellom foreldre og barnehagen

– Ha forståelse for at du og barnet ditt nå er en del av en større gruppe der alle skal møtes på midten, råder daglig leder Royne K. Berget alle ferske barnehageforeldre.

Publisert Sist oppdatert

«For å kunne sikre at alle barn har lik mulighet til læring og utvikling, er det viktig med et godt samarbeid med foreldrene. Foreldrene er barnas hovedomsorgsgivere, og det er de som vil ha sterkest påvirkning på sine barn». NOU 2010:8.

Foreldrenes betydning for barnas utvikling, og hvordan foreldre og barnehage gjensidig kan støtte hverandre slik at barna får en stimulerende og trygg oppvekst, vektlegges altså ikke bare av foreldrene selv og barnehagen, men også politisk.

For daglig leder av Smedhusåsen barnehage på Rygge, begynner og slutter det gode foreldresamarbeidet med tillit og trygghet.

– Disse verdiene må alltid ligge i bånd. Da er det enklere å ta opp ting underveis og ta tak i ting som er bagateller i utgangspunktet, men som fort kan vokse seg store, sier Royne K. Berget.

Han har vært daglig leder i 12 år og satser spesielt på foreldresamarbeidet.

– De siste fem årene har vi invitert nye foreldre til møte i juni. Der har de mulighet til å spørre om ting før den hektiske tilvenningen begynner. Vi opplever at foreldrene setter pris på å få ansikter å forholde seg til i god tid før barnehagestart, sier Berget.

På møtet mottar de ferske barnehageforeldrene både årsplan og all annen nødvendig informasjon.

– Ha forståelse

Smedhusåsen passer også på å ha ekstra god tid til både foreldre og barn under selve tilvenningen. Det sørger faste vikarer for.

– Vi setter inn godt kjente vikarer til de største barna på liten avdeling. Så blir det flere folk på de minste og de får tid til å ta seg litt ekstra av foreldrene.

– Hva kan foreldrene selv bidra med til det gode samarbeidet?

– Forståelse! kommer det kontant fra Berget.

For med mellom 60 og 70 foreldrepar, florerer det med ønsker og behov.

– Foreldre må ha forståelse for at deres ønsker kan være i stikk og strid med en annens ønsker. Som barnehageforelder er du del av en gruppe der du må legge deg på et nivå der du møter flertallet. Det er en krevende øvelse, men gjør mye for miljø og trivsel.

Et annet råd Berget har til barnehageforeldre, er å ta ting opp direkte med barnehagen. Ikke med naboer eller andre foreldre. Eller Facebook og Twitter, for den saks skyld.

– Får vi vite hva det er, er det som regel en smal sak å rette opp i. Noen ganger kan også en begrunnelse som forklarer valgene vi gjør også bidra til forståelse hos foreldrene, sier Berget.

Det daglige møtet

Det er også fint at foreldre kommer inn i barnehagen og møter de voksne ved levering. De bør ikke etterlate barnet i garderoben om den ansatte ikke er der for å ta i mot.

– Det har ikke minst med sikkerhet og trygghet å gjøre, sier Berget.

I Smedhusåsen har de gjort foreldremøtene til noe av en spesialitet. For i tillegg til junimøtet og det tradisjonelle informasjonsmøtet på høsten, kjører barnehagen også temamøte i mars, der de deler av sin kompetanse og gir foreldrene et innblikk i hva de ansatte egentlig holder på med alle timene foreldrene er på jobb. Det har gått over all forventning. Faktisk så har møtene vokst ut av barnehagen og Berget har sett seg nødt til å låne større lokaler av skolen.

– Ja, det kommer mange. Vi holder disse møtene i mars og velger nye tema hvert år. Vi får vist fram kompetansen vi sitter på og viser foreldrene hva vi gjør i barnehagen. I etterkant av siste møte, ba vi foreldrene fylle ut et skjema med tilbakemeldinger, og tilfredsheten med møtet var høy. I tillegg fikk vi mange gode kommentarer og tips. Det er viktig å ta foreldrene på alvor.

Digital kommunikasjon

– Hvilke andre tips har du for et fruktbart samarbeid?

– Til barnehagen vil jeg si; vær lydhør. Det er viktig at foreldene blir hørt og vi strekker oss så langt vi kan for å ta individuelle hensyn innenfor rimelighetens grenser.

Et verktøy som har forandret mye i kommunikasjonen med foreldrene er Mykid, som Smedhusåsen tok i bruk i fjor. Det fungerer som en lukket gruppe på nett – ikke ulikt Facebook eller en enklere utgave av skolens Fronter – der foreldrene logger seg på for å motta informasjon fra barnehagen rett på mobilen, nettbrettet eller pc-en. Bilder fra aktiviteter og turer legges også der, og individuelle beskjeder og allmenn informasjon om uka og måneden er lett tilgjengelig. Løse og manglende ferielapper er også historie, og du kan selv velge om du vil laste ned eller dele bilder av ditt barn med andre.

– Foreldrene setter stor pris på Mykid. Vi kan sende direktemelding til foreldrene derfra og slipper nå styret med lapper og løse beskjeder som kanskje ikke når begge foreldrene, sier Berget, som innrømmer å ha vært skeptisk i begynnelsen.

– Men dette var oppe og gikk fra dag en. Alle liker systemet. Dette erstatter ikke den daglige kontakten, men har tvert i mot frigitt tid og papirarbeid slik at vi har enda mere tid til både barna og foreldrene deres, avslutter Berget.

Foreldrehjelpen

Er det noe du lurer på og som du ikke vil ta opp direkte med barnehagen. Da kan du snakke med disse.

Rådgiverne Åse-Berit Hoffart, Lou Cathrin Norreen og nestleder Egil Dahl er en del av det nasjonalt oppnevnte Foreldreutvalget for barnehager (FUB). Deres oppgave er først og fremst å være foreldrenes nasjonale stemme i barnehagespørsmål. Gi råd og veiledning og ikke minst jobbe for å fremme et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.

– Generelt er det et veldig bra samarbeid, men det kan være spørsmål foreldre ikke ønsker å ta opp med barnehagen. Da kan de ringe eller maile oss for å få råd, sier Norreen og Hoffart.

Det som opptar barnehageforeldre mest, er spørsmål knyttet til bemanning og bruk av vikarer, med bekymring rundt mye turnovers, mangelfull informasjon rundt bemanning og foreldre som opplever at det ikke er noen kjente fjes i barnehagen når de leverer på morgenen.

Powered by Labrador CMS