Hvordan kan jeg bli den trygge voksne som snakker med barn om det jeg er bekymret for – spesielt når bekymringen kan handle om vold og overgrep? Dette er blant temaene som blir tatt opp i en ny podcast.
Hvordan kan jeg bli den trygge voksne som snakker med barn om det jeg er bekymret for – spesielt når bekymringen kan handle om vold og overgrep? Dette er blant temaene som blir tatt opp i en ny podcast.

Podcast: Hvordan snakke om vold og overgrep med barn i barnehagen?

Samtalene i podcasten «Snakk med meg, davel» kan være en god start - og en inspirasjon til å gå i gang med de vanskelige samtalene.

Publisert

Spesialrådgiver Anne-Lill Nord Nilsen fra RVTS Sør jobber med barneperspektivet i vold og overgrepssaker, og samtaler med barn. Sammen med Nina Borøy Olsen, en erfaren førskolelærer og pedagogisk leder i Snømyra barnehage og Marianne Wegge, leder i Smååsane barnehage og mangeårig førskolelærer har hun laget podkasten «Snakk med meg, davel». 

– Vi ønsket å nå ut til så mange som mulig, og tenkte at podcast kunne være en spennende mulighet for å få til det, sier Nilsen. 

Vanskelige samtaler

I podcasten snakker hun med barnehagelærerne om kommunikasjon og bekymringssamtaler om vold og overgrep med barn i barnehagen.

Hvordan kan jeg bli den trygge voksne som snakker med barn om det jeg er bekymret for – spesielt når bekymringen kan handle om vold og overgrep?

Hva gjør vi i dag, og hvordan kan vi bli bedre til å oppdage og utforske sammen med barnet – for så å handle på det som kommer fram i samtalene?

Dette er blant temaene som blir tatt opp i den nye podkasten. 

Spesialrådgiver Anne-Lill Nord Nilsen fra RVTS Sør jobber med barneperspektivet i vold og overgrepssaker, og samtaler med barn.
Spesialrådgiver Anne-Lill Nord Nilsen fra RVTS Sør jobber med barneperspektivet i vold og overgrepssaker, og samtaler med barn.

– Min erfaring er at de som jobber med barn i dag, generelt kan veldig mye om vold og overgrep. Fagkunnskapen er høy i barnehagene. Men det å gå inn og konkret snakke med et barn når man har en bekymring, sitter langt inne. I podcasten går vi fra hva må vi gjøre, til hvordan gjør vi det, sier Nilsen, og legger til: 

– Ikke i form av undervisning, men hvor vi tre reflekterer og snakker sammen. Det handler om å levendegjøre temaet, sammen med to som har veldig mye kompetanse fra barnehage, og vet hvordan man arbeider i praksis. 

Fire episoder - så langt

Så langt er det produsert fire episoder. En av dem er publisert, episode to blir lagt ut i morgen, og de to andre blir publisert de to påfølgende torsdagene. 

1. episode: «Hva gjør vi i dag, hva utfordrer oss, om verdivalg og barneperspektiv.»

2. episode: «Oppdager og utforsker – hverdagsspråket og hvem vil jeg være.»

3. episode: «Fra hva må vi gjøre til hvordan får vi det til – Om å øve seg.»

4. episode: «Vold og overgrep – å vite nok til å handle  – om barns rettigheter og vårt ansvar og plikt.»

– Vi har planer om å lage ytterligere en episode. I den siste episoden tenker vi å utfordre lytterne om det er noen som har spørsmål, som kanskje kan bli utgangspunkt for flere episoder, sier Nilsen, som er klar på at arbeidet med podcasten har gitt mersmak. 

– Det er Fylkesmannen i Agder som via Barnehagenettverket region Kristiansand – med leder Bess Schelbred Thormodsæter i spissen – har gitt midler til å produsere «Snakk med meg, davel». Det var hun som fikk tak i de to barnehagelærerne, og tenkte at de kunne være gode samarbeidspartnere. Det var en skikkelig match, sier Nilsen, og legger til: 

– Men da jeg fortalte hjemme at vi skulle lage podcast, fikk jeg spørsmål av sønnen min: Vet du egentlig hva en podcast er? 

Voksne som trygge utforskere

Anne-Lill Nord Nilsen ler. 

Som spesialrådgiver i RVTS Sør jobber hun med tematikken daglig. Ikke bare vold og overgrep som tema, men også mye med hvordan man snakker med barna om det.  

– Vi voksne trenger å bli trygge utforskere og barn trenger å øve seg på å fortelle – da må vi snakke med barna om det vi lurer på.

I samtalene med barnehagelærerne settes det også fokus på at det ofte kan være vanskelig for eksempel å stille åpne spørsmål som oppmuntrer barnet til å fortelle fritt.

– De er både ærlige og modige, og forteller at man kanskje uten å tenke over det stiller lukkede spørsmål, og er mer oppdragere og forklarende enn man er oppdagere utforskende. Barna er nødt til å øve seg på å bli fortellere, og å utforske egne følelser. Som en konklusjon kan jeg nok si at man generelt vet mye om vold og overgrep, men for sjeldent snakker med barna om det. 

Powered by Labrador CMS