Lasse Heyerdahl-Larsen er utdannet spesialpedagog og jobber til daglig som programansvarlig i Utviklingsforum som nylig lanserte kampanjen «Barnehager som gjør en forskjell».
Lasse Heyerdahl-Larsen er utdannet spesialpedagog og jobber til daglig som programansvarlig i Utviklingsforum som nylig lanserte kampanjen «Barnehager som gjør en forskjell».

Vil bidra til at de sårbare barna blir sett og forstått: – På dette området kan barnehagen virkelig gjøre en forskjell

Nylig lanserte Utviklingsforum kampanjen «Barnehager som gjør en forskjell». Målet er å bidra til at sårbare og utsatte barn blir sett og forstått, får et bedre tilbud og til at barnehagen kan gjøre en positiv forskjell for disse barna.

Publisert

– For kanskje opp mot 80-90 prosent av barna i norske barnehager oppleves et alminnelig godt barnehagetilbud som bra nok. De trives, lærer mye og har det godt i barnehagen. Men så er det denne gruppen vi fokuserer på i kampanjen som trenger noe ekstraordinært – ekstraordinær oppmerksomhet, sier programansvarlig i Utviklingsforum, Lasse Heyerdahl-Larsen.

På en egen nettside for kampanjen som har fokus på de sårbare og utsatte barna, vil det i tiden fremover deles tekster hvor ulike fagpersoner fra Skandinavia uttaler seg om hva de mener barnehagene kan gjøre for disse barna.

– Vi mener dette er noe av det viktigste barnehager kan engasjere seg i. På dette området kan dyktige barnehagelærere og barnehageansatte virkelig gjøre en forskjell, sier Heyerdahl-Larsen.

Utfordrende oppvekstvilkår

– Hvem er de sårbare og utsatte barna slik dere ser det?

– Det finnes ikke egentlig noen anerkjent eller presis definisjon verken av hvem de sårbare eller de utsatte barna er. Likevel har vi registrert at det er flere offentlige instanser som bruker de samme ordene og uttrykkene, sier Heyerdahl-Larsen.

– Vi har prøvd å gå inn i det og si litt om hvem disse barna er. Vi tenker først og fremst på barn som har vanskelige oppvekstvilkår. Barn som kanskje ikke opplever tilstrekkelig omsorg og trygghet i hverdagen sin. For eksempel barn som lever i familier med lav vedvarende inntekt, eller barn som opplever omsorgssvikt eller overgrep, sier han.

Og tilføyer:

– Vi er også opptatt av de barna som ikke får brukt sitt potensial, og som opplever at tilbudet i barnehagen ikke treffer dem. Hvis man tenker slik, blir denne gruppen potensielt ganske stor, sier Heyerdahl-Larsen.

Utviklingsforum har også valgt å bruke uttrykket «barn som bærer tungt» om denne gruppen barn.

– Vi vil fokusere på barn som sliter og på barn som har det vanskelig, men vi vil unngå å skape en forestilling om at det vil gå dårlig med alle barn som på en eller annen måte faller inn i de gruppene vi velger å fokusere på, sier Heyerdahl-Larsen.

– Likeverdig, men forskjellig

– Hva mener du er det aller viktigste de ansatte i barnehagene kan gjøre for disse barna?

– Det viktigste er at personalet – hver for seg og sammen – blir flinke til å se hvordan barna har det, og å forstå hva disse barna trenger. Det handler om å utvikle en kultur som er preget av vilje og evne til å lære av egne erfaringer og å møte alle barn med engasjement og ekte nærvær. Det høres jo enkelt ut, men her finnes det nok likevel muligheter til å bli bedre, sier Heyerdahl-Larsen, og legger til:

– Og så er det viktig å huske på at selv om barna er mange timer i barnehagen og de ansatte betyr mye for dem, så er foreldrenes innflytelse større enn barnehagens. Det er derfor viktig å ha en god relasjon til barnas foreldre.

– I Utviklingsforum er vi opptatt av det likeverdige tilbud, altså et tilbud som er mer enn godt nok for alle. For å oppnå dette må vi sannsynligvis være villige til å behandle barn ulikt. Vi må kunne tilby noe som er likeverdig, men forskjellig i sin uttrykksform. Tilbudet må være tilpasset hver enkelt, sier han.

Tidlig innsats

Et tema som også vil bli berørt i artikler på kampanjens nettside, er betydningen av tidlig innsats og inkludering.

– Det er jo stor enighet om at tidlig innsats er viktig. Samtidig er det ulike tanker om hva den tidlige innsatsen bør innebære. Dette vil vi også ha fokus på, sier Heyerdahl-Larsen.

Han mener selv det er viktig å satse på inkludering og utvikling av gode sosiale ferdigheter.

– Hvis vi ikke gjør det risikerer vi at noen barn blir stående utenfor det sosiale livet i barnehagen. Da må man ta det viktigste først, og sørge for at barna kommer tett på andre barn og voksne, og kan ha utbytte av å være med i leken og de andre aktivitetene i barnehagen, sier Heyerdahl-Larsen.

Tema for konferanse

Til daglig arbeider Utviklingsforum med å utvikle og finne frem til fagstoff som kan være relevant for barnehagesektoren, som de igjen presenterer på konferanser og kurs, i magasiner og bokutgivelser, og på nettsiden barnehageforum.no.

– Bakgrunnen for denne kampanjen var at vi for en tid tilbake bestemte oss for å fokusere på de sårbare og utsatte barna på konferansen Nordiske Impulser som arrangeres i mai 2019. I arbeidet med å sette sammen programmet kom vi over så mange gode fagmiljøer og dyktige fagfolk i Skandinavia at vi ikke fikk plass til alle i programmet vårt, sier Heyerdahl-Larsen.

Slik fikk de ideen om å presentere noe av det disse fagpersonene har på hjertet på nettsiden nordiskeimpulser.no.

– Vårt ønske er at barnehager som synes dette er en viktig tematikk skal kunne finne relevant fagstoff der, sier Heyerdahl-Larsen.

– Vi merker at det er veldig mange der ute i barnehagene som er opptatt av dette temaet, avslutter Heyerdahl-Larsen.

Powered by Labrador CMS