DEBATT

Det er mange sterke stemmer i barnehagesektoren.
Det er mange sterke stemmer i barnehagesektoren.

– Vi ønsker barnehagedialog med politikerne våre!

– De 32 millionene Nav og ungdomsinnsatsen får i revidert nasjonalbudsjett, kan kanskje i fremtiden bli unødvendig om man på tidligere tidspunkter bruker penger på forebygging gjennom styrking av barnehageområdet, mener Marianne Bjørnstad og Aina Wøien i Nettverket for private barnehager i Røyken kommune.

Publisert Sist oppdatert

Nettverket for private barnehager i Røyken kommune, ved barnehagestyrerne Marianne Bjørnstad og Aina Wøien, savnet lokalpolitikerne da de overvar et foredrag av professor Arne Holthe ved Folkehelseinstituttet om hvordan forebygge psykiske vansker hos barn og unge.

Noe de også sa høyt og tydelig i fra om i et avisinnlegg i Røyken og Hurum avis. Etter det massive engasjementet som fulgte, ser de to styrerne seg nå nødt til å svare. Og én ting må være klinkende klart;

– Det er ingenting nettverket ønsker mer enn dialog med våre kjære politikere.

Nettverket for private barnehager i Røyken syntes det er helt fantastisk at vårt innlegg i avisen vekker sterke meninger og gode lovnader om bedre rammebetingelser for barnehagene i Røyken Kommune.

La det være sagt med en gang: Ettersom vi ser ut til å ha oversett noen politikere i Sekkefabrikken på den innholdsrike kvelden med professor Arne Holte, ber vi pent om unnskyldning for dette. Vi ønsker ikke å skape debatt til fordel for enkelte partier innenfor lokalpolitikken - vi ønsker derimot å skape en debatt som kan være til fordel for alle de godt over 1000 barna som opptil ti timer hver dag befinner seg i en eller annen Røyken barnehage.

Vi tar også debatten på vegne av alle barnehager i Røyken, ikke for oss selv som enkeltbarnehager eller for de private aktørene eksplisitt. Vi tar den kanskje aller mest på vegne av de kommunale enhetene - da vi vet at rammebetingelser, bemanningsnorm og antall barn per voksen i disse barnehagene, direkte påvirker nivået for tilskudd til de private barnehagene i kommunen.

Lavere kostnader i kommunale barnehager = lavere inntekter for de private barnehagene. Vi føler også på et sterkt samfunnsmandat som barnehageledere i forhold til å belyse situasjonen i Røyken opp mot resten av landet. Og fakta er at selv om det uttales en satsning på barnehage, så har de økonomiske bevilgningene til styrking av bemanning og til styrking av det kommunale tilskuddet dessverre vært altfor lavt over lang tid.

Ja, kommunen opererer innenfor lovverket, men ligger dessverre langt under landsgjennomsnitt både på antall barn per voksen og på inntekt per barn. Vi mener fremdeles at pengene bør brukes der barna er hver dag: Styrk barnehagen, skap bedre hverdager og kvalitet for barn og voksne- og få igjen for det senere. "Renters rente", sier samfunnsøkonom Mari Rege ved Universitetet i Stavanger.

I forrige uke kunne vi lese følgende artikkel i VG:

NAV: Antallet unge uføre øker

Unge fra 20 til 29 år er gruppen som øker mest blant Norges 321.000 uføre. Mange av dem har en psykisk diagnose. De siste tallene på antall uføre som kom før helgen, viser at det nå er 13.399 mennesker på uføretrygd mellom 20 og 29 år.

Det er 1261 personer flere enn i 2016, og 6707 flere enn i 2008. Det betyr at antallet er mer enn doblet på de siste ni årene. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er spesielt bekymret for at flere unge voksne går på uføretrygd år for år.

Det har i mange år vært en bekymringsfull utvikling i antallet unge som faller utenfor. Vi har derfor innført en forpliktende ungdomsinnsats som vi styrker i revidert nasjonalbudsjett, skriver Hauglie i en epost til VG.

Det er dette nettverket for private barnehager ønsker å belyse for politikere - barnehagene kan være med på å forhindre denne utviklingen, men må da ha de riktige og beste rammebetingelser.

Det vises til forskning som tilsier at å investere i kvalitetsbarnehager skaper mindre behov for hjelp i tidlig voksenalder. Det vil altså si at de rundt 32 millionene Nav og ungdomsinnsatsen der nå får i revidert nasjonalbudsjett, muligens i fremtiden kunne vært unødvendig om man på tidligere tidspunkter brukte penger på forebygging, blant annet gjennom styrking av barnehageområdet.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Vi vet at opphold i kvalitetsbarnehager = forebygging av psykiske vansker og styrking av barns selvbilde og selvoppfatning og ikke minst styrking av vennskapsrelasjoner fra tidlig alder. Noe som også har en direkte kobling til psykiske vansker senere i livet. Anerkjennelse og vennskap blir av ungdommer selv i undersøkelser trukket frem som viktige trivselsfaktorer.

Nettverket for private barnehager har hatt en agenda gjennom flere år som handler om å komme  dialog med de lokale politikerne i Røyken. Vi har gjennom flere år vært synlige på kommunestyremøter og oppvekstutvalgsmøter. Vi har arrangert politisk debatt, og vi har invitert til dialogmøte med presentasjon av faktatall.

Vi sender hvert år inn innspill til budsjettbehandlingen, vi har vært på politiske gruppemøter og invitert oss selv på andre politiske møter. Vi er helstemt på dialog og stiller oss til disposisjon når det måtte være for å diskutere og belyse hvor viktig det er å bruke penger på å styrke praksisfeltet - arenaen der barn og voksne befinner seg i relasjon hele dagen.

Signert Nettverket for private barnehager i Røyken som består av barnehagene:

Heggum barnehagen, Nærsnes Barnehage, Nærsnes Kystbarnehage, Spiren Barnehage, Bitehagen Barnehage, Morbergtoppen FUS Barnehage, Maurtoppen Barnehage, Nedre Høvik FUS Barnehage, Helledammen FUS Barnehage, Carpe Diem Barnehage, 100-meterskogen Barnehage og Stjernen Barnehage.

Powered by Labrador CMS