Barna fra Jongskollen barnehage trives i bassenget i Nadderudhallen.
Barna fra Jongskollen barnehage trives i bassenget i Nadderudhallen.

Lærer å bli trygge i vann

Stortinget har satt av 35 millioner kroner til svømmeopplæring for barnehagebarn i 2017. Nå håper kunnskapsministeren at flere barnehager, svømmeklubber og kommuner vil søke om tilskudd.

Publisert Sist oppdatert

I fjor høst fikk femåringene i Jongskollen barnehage i Bærum muligheten til å delta på vanntilvenning i Nadderudhallen etter at barnehagen søkte og fikk tilskudd til svømmeopplæring. I dag var barna tilbake i bassenget.

– Trives dere i vannet?

– Ja! svarer Maria og Bella smilende, mens de holder seg fast i bassengkanten.

– Vi pleier å leke «Haien kommer» og «Hauk og due», forteller de to jentene.

– Har dere lært noe spennende?

– Å dykke, svarer Maria.

– Jeg har lært å snurre rundt, forteller Jacob før han tar salto under vann.

35 millioner

Stortinget har bevilget litt over 35 millioner kroner til svømmeopplæring/vanntilvenning for barn i alderen fire til seks år i 2017.

– Dette er et av flere tiltak vi har gjort i denne perioden for å styrke svømmeopplæringen og svømmeundervisningen i hele utdanningsløpet. Det handler om å redde liv, men det handler også om at alle skal ha mulighet til å kose seg i vannet. Da hjelper det veldig hvis du kan svømme, og dette grunnlaget må legges tidlig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til barnehage.no.

Mandag var kunnskapsministeren og Venstre-politiker Abid Q. Raja til stede da de eldste barna i Jongskollen barnehage fikk svømmeopplæring i Nadderudhallen.

Røe Isaksen mener svømmeopplæring og vanntilvenning i barnehagen legger et godt grunnlag for svømmeundervisningen barna senere skal igjennom på skolen.

– Dette bidrar til at barn ikke møter opp på første svømmetime i skolen og er redde for vann og å dukke under, og må bruke lang tid på å venne seg til det, sier han.

Les mer om ordningen og hvordan du søker her.

20 000 barn

2015 var første gang det ble bevilget penger over statsbudsjettet for å gjennomføre svømmeopplæring for barnehagebarn. Ordningen ble etablert etter initiativ fra Venstre – først som en prøveordning i noen utvalgte fylker.

– I 2015 ble det satt av ti millioner kroner til ordningen. Sammen med regjeringen økte vi i fjor denne potten til 25 millioner. I år er det satt av 35 millioner kroner og det betyr at 20 000 barn kommer til å få svømmeopplæring under denne ordningen i 2017. Jo tidligere barna lærer å svømme, jo bedre er det, sier Venstre-politiker Abid Q. Raja, som har vært en av de fremste pådriverne for svømmeopplæring i barnehagen.

Ifølge en undersøkelse utført for Norsk Svømmeforbund og Gjensidigestiftelsen kan kun 50 prosent av norske tiåringer svømme 200 meter. Det er dårligst i Norden sammenlignet med andre barn på samme alder. I Sverige kan 86 prosent svømme like godt. Raja mener at andelen barn som nå får svømmeopplæring i barnehagen vil bidra til å bedre statistikken.

– Vi håper å styrke ordningen ytterlige fremover. Nå har det blitt en nasjonal ordning, og hvis vi klarer å bruke opp midlene som er satt av i år kan vi øke potten neste år. Drømmen er at alle barnehagebarn i hele Norge kan få tilbud om dette, sier Venstre-politikeren.

Barnehager, kommuner og frivillige organisasjoner

I fjor ble det bevilget 25 millioner kroner til svømmeopplæring for barnehagebarn. Per juni 2016 sto imidlertid 40 prosent av disse midlene ubrukt. Kunnskapsministeren tror det skyldtes at få kjente til støtteordningen.

– Midlene ble brukt til slutt. Jeg tror ikke det er noen mangel på barnehager som ønsker å gi vanntilvenning og svømmeopplæring til barna, men midlene må gjøres kjent, sier han.

Både barnehager, kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd via Fylkesmannen i sitt fylke. Satsen per barn er 1750 kroner i 2017. (Søknadsfristen er ulik i de forskjellige fylkene.)

– De lokale svømmeklubbene kan også søke om midler og lage et eget opplegg for barnehagene, sier Røe Isaksen.

Har blitt tryggere i vannet

Pedagogisk leder Cecilie Christensen i Jongskollen barnehage, er svært glad for at barnehagen fikk muligheten til å ta femåringene med på vanntilvenning i fjor høst.

– Noen av barna hadde aldri vært i et basseng. De var redde for å gå ned i bassenget og visste ikke hvordan de skulle bevege seg i vannet. Vi hadde også barn i den helt andre enden av skalaen, som hadde vært mye i basseng før, sier Christensen.

– Vi ser at den tryggheten barna har fått, spesielt gjennom å leke i bassenget og få utfolde seg og teste sine egne grenser, har vært kjempebra, legger hun til.

Femåringene fikk være med på åtte samlinger med svømmeinstruktør i fjor.

– Hva har barna lært?

– De har lært å bevege seg i vann, dykke og vi har øvd på å flyte. Vi har lekt mange forskjellige leker. Ungene har stortrivdes med det, sier Christensen, og forteller at barnehagen nå skal søke om midler for 2017.

– Vi skal søke på nytt og håper å få innvilget midler. Jeg håper dette er et tilbud vi kan gi til femåringene våre i tiden fremover, avslutter hun.

Om ordningen:

  • Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for at barn i alderen 4-6 år får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.
  • Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.
  • Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall og kostnader knyttet til inngang eller leie av basseng.

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Powered by Labrador CMS