Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Mobbeombud til alle fylker

Fra høsten 2018 får alle landets fylker sitt eget mobbeombud.

Publisert Sist oppdatert

I mai i år vedtok Stortinget at alle fylker skal ha sitt eget mobbeombud. Nå innfører regjeringen ordningen fra neste høst.

– Alle barn har rett til et mobbefritt og trygt miljø i barnehage og skole. Med egne ombud i fylkene gjør vi veien til hjelp kortere for mobbeofre og deres familier. Jeg er glad vi får på plass denne ordningen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Spleiselag mellom fylkeskommunen og staten

Fem fylker har allerede i dag egne mobbeombud rettet mot barnehager og skoler. Første fylke ut var Buskerud fylkeskommune som ansatte Bodil Jenssen Houg fra 1. januar 2013. Hun har i år hatt hele 500 henvendelser. Det er over en femdobling fra startåret for fem år siden, skriver VG.

Fra høsten 2018 vil regjeringen utvide ordningen til å gjelde alle fylker. Det legges opp til en nasjonal ordning med rom for lokale tilpasninger.

Fire millioner kroner er satt av i statsbudsjettet for 2018 - som en halvårseffekt fra skolestart i august. Helårsbevilgningen fra 2019 blir da åtte millioner kroner - med en forutsetning om at fylkeskommunene bevilger den andre halvparten for hvert mobbeombud, melder VG.

– Må starte allerede i barnehagen

– Mobbing er forferdelig for barn som rammes, og det er et alvorlig samfunnsproblem. Arbeidet med mobbing må derfor starte tidlig og allerede i barnehagen, sier kunnskapsministeren i pressemeldingen.

Den nye ordningen skal sikre at mobbeombudene får jobbe uavhengig av skoleeier, opplyser Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

Skal evalueres

Regionreformen skaper endringer for fylkesinndelingen fra 2020. Samtidig med innføring av mobbeombud i alle fylker, setter regjeringen derfor i gang en følgeevaluering av ordningen som skal gi innspill til hvordan ombudsordningen bør innrettes i de nye regionene.

Powered by Labrador CMS