– Vi gjør ikke dette primært for å få ned vårt eget sykefravær, selv om det vil være en flott bieffekt. Vi gjør dette hovedsakelig fordi vi ønsker å redusere risikoen for at barn i våre barnehager blir smittet i barnehagen, sier HR- og organisasjonssjef i Barnehagenett, Elisabeth B. Karlsen.
– Vi gjør ikke dette primært for å få ned vårt eget sykefravær, selv om det vil være en flott bieffekt. Vi gjør dette hovedsakelig fordi vi ønsker å redusere risikoen for at barn i våre barnehager blir smittet i barnehagen, sier HR- og organisasjonssjef i Barnehagenett, Elisabeth B. Karlsen.

Tilbyr alle ansatte influensavaksine: – Vi ønsker å redusere risikoen for at barna blir smittet i barnehagen

– Dette er kun et tilbud. Vi har vært opptatt av at de ansatte ikke skal føle press eller en forventning om at de skal ta vaksinen, sier HR- og organisasjonssjef i Barnehagenett, Elisabeth B. Karlsen.

Publisert

En ny influensasesong står på trappene.

Influensautbruddene starter vanligvis rundt jul/nyttår, og de siste sesongene har influensatoppen falt enten rundt nyttår eller omkring vinterferien. Dette kan imidlertid variere mellom sesonger, ifølge Folkehelseinstituttet.

I Barnehagenett ønsker de å redusere risikoen for influensasmitte i barnehagene. Denne høsten har derfor alle 300 ansatte i kjedens 15 barnehager fått tilbud om influensavaksine.

– Vi gjør ikke dette primært for å få ned vårt eget sykefravær, selv om det vil være en flott bieffekt. Vi gjør dette hovedsakelig fordi vi ønsker å redusere risikoen for at barn i våre barnehager blir smittet i barnehagen, sier HR- og organisasjonssjef i Barnehagenett, Elisabeth B. Karlsen.

– Forslaget om å tilby vaksinen til de ansatte kom fra to av våre styrere. De pekte på at vi potensielt kan være en stor smittekilde ettersom vi har 1100 barn i 15 barnehager. Det blir ganske mange barn som kan overføre smitte til sin familie fra våre barnehager. Vi tok en runde med bedriftshelsetjenesten vår, som igjen snakket med sine leger, og landet på at dette var noe vi ønsket å gjøre, sier hun.

Frivillig å ta vaksinen

Av 300 ansatte har mellom 90 og 100 takket ja til influensavaksinen, opplyser Karlsen. Hun understreker at det er helt frivillig å ta vaksinen.

– Dette er kun et tilbud. Vi har vært opptatt av at de ansatte ikke skal føle press eller en forventning om at de skal ta den, sier Karlsen.

Hun forteller at bedriftshelsetjenesten har reist ut til barnehagene og satt vaksinen på ansatte som har ønsket det.

– Vi har vært opptatt av å gjøre det så enkelt som mulig for våre ansatte å ta vaksinen, sier hun.

Om influensa:

- Hovedsymptomene er feber, tørrhoste, muskelsmerter, hodepine, og slapphet. Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. I tillegg til virussykdommen kan det oppstå komplikasjoner i form av bakterielle infeksjoner som for eksempel lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse.

- Influensa smitter ved dråpe-, luft- eller kontaktsmitte.

- Inkubasjonstiden fra smitte til symptomer er vanligvis to dager, men varierer fra en til fire dager. Man er smitteførende fra dagen før symptomene viser seg og i tre til fem dager etterpå. Det er også mulig å være asymptomatisk, men smitteførende. Barn og personer med svekket immunforsvar kan være smitteførende lenger.

- God hånd- og hostehygiene forebygger smitte.

- Barn kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Personer i jobb bør holde seg hjemme til de føler seg friske nok til å jobbe. Som en grunnregel bør man holde seg hjemme hvis man har feber.

(Kilde: fhi.no)

 

Risikogrupper som anbefales å årlig vaksinere seg mot sesonginfluensa:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 (Kilde: fhi.no)

– Vi håper at foreldrene vil sette pris på at vi gjøre dette for å redusere risikoen for at barna blir smittet og tar med seg smitten hjem, avslutter Karlsen.

Powered by Labrador CMS