I Nordre Finstad og Vestveien barnehager har de satt opp solseil over sandkassene for å få mer skygge på solrike dager.

– Solbeskyttelse handler ikke bare om solkrem

– Det handler minst like mye om hvordan barnehagedagen legges opp og om utformingen av utearealet, sier Mona Stensrud, spesialrådgiver i Kreftforeningen.

Publisert Sist oppdatert

Sommeren er her og det betyr gjerne lange dager ute i finværet.

Solen er som kjent en viktig kilde til D-vitamin, men den kan også være skadelig dersom vi ikke beskytter oss.

I Nordre Finstad og Vestveien barnehager i Ski passer de på å holde seg unna den stekende solen midt på dagen.

– Vi er heller ute tidlig. Så går vi inn et par timer, og ut igjen når solen ikke er like intens, forteller styrer Bente M. Tallaksen.

– Vi passer også på at barna har på solhatt og er smurt med solkrem. Foreldrene oppfordres til å smøre en runde på hele kroppen om morgenen, og så fyller vi på i løpet av dagen, sier hun.

Over sandkassene på barnehagens uteområde har de satt opp solseil som gir skygge på solrike dager.

– Turer i skogen er også fint for å skjerme barna for solen midt på dagen, legger Tallaksen til.

Bente M. Tallaksen, styrer i Nordre Finstad og Vestveien barnehager.

Start tidlig

Kreftforeningen mener det er viktig å starte så tidlig som mulig med å etablere gode solrutiner.

– Barna tilbringer lange dager i barnehagen, og gode rutiner er viktig for at de ikke skal behøve å bli utsatt for mye sterk sol. De har mange somre foran seg, og bør spares for vonde solbrentepisoder, sier Mona Stensrud.

Hun er spesialrådgiver i Seksjon for forebygging, og jobber med Kreftforeningens solsmart barnehage-satsing.

– Mer enn solkrem

Rundt 2000 barnehager er i dag registrert som solsmart barnehage. Disse mottar materiell og nyhetsbrev med tips til hvordan man best kan beskytte seg på solrike dager og aktiviteter så barna kan lære om solen.

God solbeskyttelse handler om mye mer enn solkrem, understreker Stensrud.

– Mange vil nok tenke at det viktigste er å smøre seg. Det er selvsagt viktig, men god solbeskyttelse handler minst like mye om hvordan dagen legges opp, for eksempel at man ikke setter seg i solen og spiser formiddagsmat, men heller oppsøker skyggen de timene solen er på sitt mest intense, sier hun.

Det handler også om hvordan uteområdet til barnehagen er utformet.

– Det skal være mulig å være ute og leke uten å bli solbrent. Hvis det mangler skyggeområder, bør man ta kontakt med barnehageeier slik at dette kan utbedres før neste solsesong. For eksempel ved å plante trær, sette opp solseil eller bygge tak for å skape skygge.

I forskriften om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, understrekes det at barnehagen skal være en helsefremmende virksomhet. Det påpekes også at barnehagens lokaler og uteområder skal kunne dekke behov for aktivitet og hvile, og forebygge sykdom, skader, ulykker og andre alvorlige hendelser.

– Tilstrekkelig med skygge på uteområdet er også skadeforebygging, sier Stensrud.

Mona Stensrud er spesialrådgiver i Seksjon for forebygging i Kreftforeningen.

Sjekk UV-indeks

En vanlig misoppfatning, ifølge Stensrud, er at man ikke trenger solbeskyttelse når det er overskyet.

– Opptil 90 prosent av UV-strålene kan gå igjennom hvis det er tynne skyer, så det er smart å tenke solbeskyttelse uansett.

Er man i tvil om hvor sterk solen er, kan det være lurt å sjekke UV-indeks, råder hun. Dette kan du sjekke flere steder, for eksempel på nettsidene til Norsk institutt for luftforskning eller YR (velg sted først, deretter «I nærheten» i menyen).

Også når det er kaldt, kan man bli litt lurt av solen, påpeker Stensrud.

– Når huden blir varm, er det lettere å ta det som et signal om at vi får for mye sol. Men selv når huden kjennes kald ut kan det være høy UV-ståling, derfor kan det være behov for solbeskyttelse også på kjølige dager.

– Vi får ofte spørsmål fra barnehager om barna bør være smurt når de kommer om morgenen. Vi pleier å svare at det er det ideelle, men er det meldt regn hele dagen eller tykke skyer, så er ikke dette nødvendig, legger hun til.

– Kan gi falsk trygghet

Ifølge Stensrud finnes det også mange misoppfatninger der ute når det gjelder solkrem.

– En feil mange gjør er å bruke mindre krem enn det som skal til for å få beskyttelsen som står på kremen. En annen vanlig misoppfatning er at man tror man kan være ute i solen lenge bare man bruker solkrem. Det er ikke riktig, man bør ikke forlenge tiden i solen selv om man har smurt seg, sier hun.

Solkrem bør brukes i tillegg til, ikke istedenfor andre tiltak som beskytter mot solen, påpeker Stensrud.

– Det aller viktigste solrådet vårt, er å begrense tiden i den intense solen. Solkrem kan gi falsk trygghet hvis det er den eneste måten man beskytter seg på, sier hun.

– Klær er undervurdert som solbeskyttelse. Har man solhatt på hodet og kanskje også lange ermer på overdelen, så har man allerede beskyttet seg en del mot solen.

– Glemmer ikke

En av årsakene til at Kreftforeningen mener det er viktig å etablere gode solrutiner tidlig, er at Norge er blant landene i verden med størst forekomst av den alvorlige hudkrefttypen melanom, også kalt føflekkreft.

Rundt ni av ti tilfeller av hudkreft i Norge har sammenheng med for mye intens sol og solarium, skriver forbundet på sine nettsider.

– Jo flere ganger vi blir utsatt for veldig intens sol, jo mer øker risikoen. Vi pleier å si at huden glemmer ikke, sier Stensrud.

Solseil til barnehagene

I Nordre Follo, som er kommunen Nordre Finstad og Vestveien barnehager holder til i, ønsket de mer fokus på solbeskyttelse. Ett tiltak ble å tilby solseil til alle kommunens barnehager.

– Hudkreft er en av kreftformene som har økt mest de siste ti årene og kan forebygges med enkle grep. Vi begynte derfor å se på hvordan vi kunne løfte temaet og øke bevisstheten i befolkningen rundt solbeskyttelse, forteller folkehelserådgiver Heidi Berentsen i kommunen.

– Hvert år får vi noen midler gjennom fylket og vi bestemte oss for å bruke dem på solseil til barnehagene, både de private og kommunale. Vi kartla behovet og hadde befaring i barnehagene. Dette skjedde i en solrik periode, og mange svarte at de ønsket seg mer skygge på uteområdet.

39 barnehager fikk ett solseil hver. Berentsen forteller at dette ikke dekket det totale behovet for skyggeplasser.

– De fleste barnehagene hadde behov for mer og kanskje også andre ting enn solseil, men vi hadde en liten pengepott og da var det solseil over sandkasse for de minste som ble prioritert.

Økt bevissthet

– Solseilprosjektet ble startet opp under pandemien, og vi er dessverre ikke helt i mål med å montere alle enda, men de aller fleste barnehagene har fått dem opp. Vel så viktig er det at vi opplever økt bevissthet rundt solbeskyttelse, sier folkehelserådgiveren.

Da miljørettet helsevern hadde temabasert tilsyn i flere av kommunens barnehager i 2021, var det for første gang tatt med et eget punkt om sol og skygge i sjekklisten, opplyser hun.

– Vi har også jobbet med å få inn krav om både sol og skygge i kommuneplanens arealdel, forteller Berentsen.

Under § 12 Barn og unge står det nå at: «Skoler og barnehager skal ha vegetasjon eller konstruksjon som sørger for at barn kan leke og oppholde seg i skygge i perioden fra vårjevndøgn til høstjevndøgn.»

Lekeapparatene ble for varme

Mange barnehager har store og åpne plasser på uteområdet sitt. Da blir det veldig mye sol i de varme og solrike ukene, påpeker Berentsen.

– Da vi var på befaring så vi at lekeapparatene veldig ofte sto i full solbelysning og når det var varmt kunne de ikke brukes fordi de ble for opphetet. Jeg tror man fremover må tenke mye mer på hvordan man bruker trær og vegetasjon på uteområdet, og hvordan det kan gi skygge.

– Det er derfor viktig å ha solskjerming i tankene når man planlegger en ny barnehage eller skal gjøre endringer på uteområdet, sier Berentsen.

Barna leker i skyggen av solseilet.

Skal flytte inn nye lokaler

I dag har Nordre Finstad og Vestveien barnehager lite naturlig skygge på uteområdet sitt, opplyser styrer Bente M. Tallaksen.

Derfor har de montert markiser på veggene i tillegg til å ha solseil over sandkassene.

– Vi plasserer ofte bord under markisene, slik at vi kan spise og ha tegneaktiviteter eller lignende i skyggen, forteller hun.

Barnehagen er plassert i midlertidige lokaler som følge av utbyggingen av et nytt boligområde i Ski. Planen er å flytte inn i nye lokaler i løpet av 2025.

– Da får vi en tomt med mer trær, som vil bidra med skygge på uteområdet, sier Tallaksen.

Gode solrutiner

Barn og voksne skal ha trygg utetid også på solrike dager.

Kreftforeningen oppfordrer derfor personalet til å vurdere barnehagens solrutiner årlig: Hvilke punkter fungerer bra? Er det noe man bør endre?

Solrutinene får aller best effekt hvis barnehagen og foreldrene samarbeider, slik at alle er klar over hvilke rutiner som gjelder, skriver foreningen på sine nettsider.

Her er deres sjekkliste for solsmarte barnehager:

  • Legg opp dagen slik at spising, aktiviteter og lek kan skje i skyggen eller inne når sola steker.
  • Pass på at barna har på lette klær og noe på hodet.
  • Smør barna godt med solkrem med minimum faktor 30 før dere går ut om formiddagen.
  • Smør barna på nytt etter to timer, og hvis de har badet eller svettet bort kremen.
  • Voksne er gode rollemodeller og beskytter seg i sola.
  • Kontakt kommunen/barnehagens eier hvis det mangler skyggemulighet.
  • Oppfordre til at barna har med solhatt og solkrem i barnehagen.
  • Minn foreldre på barnehagens solrutiner hver vår.

(Kilde: Kreftforeningen)

Powered by Labrador CMS