Fra venstre: Daglig leder i ULNA, Nina Wiik, leder for Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard, HR- og barnehagerådgiver i ULNA, Trude Børstad og personal- og barnehagesjef i ULNA, Laila Haugen.
Fra venstre: Daglig leder i ULNA, Nina Wiik, leder for Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard, HR- og barnehagerådgiver i ULNA, Trude Børstad og personal- og barnehagesjef i ULNA, Laila Haugen.

– For barnas beste, må du tørre å tenke det verste

Barnehagekjeden ULNA har inngått et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse for å gi både ansatte, foreldre og barn økt kunnskap om vold og overgrep mot barn.

Publisert Sist oppdatert

– For barnas beste, må du tørre å tenke det verste, sa lederen for Stine Sofies stiftelse, Ada Sofie Austegard, da hun holdt foredrag om hvordan avdekke vold og overgrep mot barn for 270 ansatte i ULNA-barnehagene på deres felles planleggingsdag på Colosseum kino i Oslo.

Austegard gikk hardt ut mot dem som jobber med barn og som kvier seg for å melde fra ved mistanke om vold og overgrep fordi de synes at det er tøft å stå midt oppi slike saker eller er redde for å ta feil.

– Er tanken på at du må håndtere en episode i barnehagen der du må gå ut av komfortsonen din for å sørge for å forebygge eller avdekke vold eller overgrep mot et barn for tøff, må du bytte jobb, sier hun.

Samarbeid

I fjor inngikk barnehagekjeden ULNA AS et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse for å få hjelp til å heve de ansattes kompetanse om vold og overgrep mot barn.

– Stine Sofies Stiftelse holdt et foredrag for oss også i 2016, hvor vi hadde invitert inn fire ansatte fra hver av våre barnehager. På dette møtet tok vi også diskusjonen om hva som skal til for at de ansatte får rutiner og struktur til å fange opp barn som er utsatt for vold og overgrep og hvilke verktøy vi skal bruke. Alle barnehagene våre har i tillegg fått Stine Sofie-stiftelsens barnehagepakke som inneholder både faglitteratur til personalet, litteratur for å gjøre barn kompetente til å si ifra om vonde og vanskelige opplevelser og en veileder om hva personalet skal gjøre dersom det er mistanke om vold eller overgrep, forteller personal- og barnehagesjef i ULNA AS, Laila Haugen.

Hun forteller at dette økte fokuset på hvordan man kan avdekke vold og overgrep mot barn har ført til økt bevissthet blant personalet.

– De ansatte jobber godt med dette. De har fått en økt bevissthet og vi har hatt en økning i antall meldinger, sier Haugen.

– Alle har hatt dette som tema på personalmøter og har jobbet med det i personalgruppene. De aller fleste barnehagene brukte også det første foreldremøtet i fjor høst til å ta opp hva de vil gjøre dersom det oppstår mistanke om at et barn er blitt utsatt for vold eller overgrep, legger HR- og barnehagerådgiver i ULNA, Trude Børstad, til.

Skal ut i barnehagene

Denne våren satses det videre på å heve kunnskapen om hvordan avdekke og forebygge vold og overgrep mot barn.

– Alle barnehagene våre skal få besøk av en representant fra Stine Sofies Stiftelse, som skal møte de ansatte, ha et eget møte med foreldrene og ikke minst snakke med fire- og femåringene om hva som er lov og ikke lov, sier personal- og barnehagesjef, Laila Haugen.

– Det er veldig viktig at barna får verktøy for å kunne fortelle dersom de har blitt utsatt for vold og overgrep, legger Trude Børstad til.

«Den interessante samtalen»

Leder for Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard, er selv ofte ute i barnehager og prater med barn, blant annet om forplantningsprosessen og om hva som er lov og ikke lov.

– Det er så mange som snakker om «den vanskelige samtalen». Da er det ikke rart at det er vanskelig. Hvorfor kan man ikke heller snakke om «den spennende samtalen» eller «den interessante samtalen»? sier hun.

– Å dra ut i barnehager og snakke med barn om dette er noe av det morsomste jeg gjør. Noen vil kanskje si at det ikke er nødvendig at vi lærer barna om forplantningsprosessen når de er så små, men vi vet at barn som blir utsatt for seksuelle overgrep tidligere forteller at de har vært utsatt for overgrep hvis de får lære om forplantningsprosessen, sier Austegard.

– Jeg håper at enda flere barnehager ser verdien av å jobbe for å heve kunnskapen blant de ansatte, foreldrene og barna slik vi gjør nå, det tror jeg er gull verdt, avslutter personal- og barnehagesjef i ULNA, Laila Haugen.

Powered by Labrador CMS