Fra venstre: Leder for utvalget Ann-Kristin Olsen, statsråd Solveig Horne og nestleder Dag Øystein Nordanger.
Fra venstre: Leder for utvalget Ann-Kristin Olsen, statsråd Solveig Horne og nestleder Dag Øystein Nordanger.

Oppretter utvalg som skal undersøke barnevoldssaker

Regjeringen oppnevner et offentlig utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

Publisert Sist oppdatert

Målet er å avdekke mulige svikt i det offentliges håndtering, for å forebygge slike saker i fremtiden.

– Vold mot barn og ungdom er et stort samfunnsproblem, og en tragedie for de berørte. Vi trenger mer kunnskap for å forbedre systemene som skal forebygge og hjelpe. Dette er det første utvalget i sitt slag på barnevoldsfeltet. Jeg har forventninger om at arbeidet bidrar med ny kunnskap slik at vi kan forhindre at barn utsettes for vold og overgrep, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) i en pressemelding.

Utvalget som oppnevnes består av ni medlemmer som har kompetanse på fagfeltet, og erfaring fra ulike deler av tjenesteapparatet. Oppnevningen av utvalget er et av tiltakene i regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017), En god barndom varer livet ut. Planen ble lagt frem i november i fjor.

– Vi har hatt mange alvorlige tilfeller der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Spørsmålet er om det offentlige kunne forebygget og forhindret dette. Hvis hjelpeapparatet har sviktet er det viktig å vite hvorfor, slik at vi kan finne løsninger som forebygger slike saker i fremtiden, sier Horne.

Utvalgets oppgave er å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparats håndtering av disse sakene. Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen som er fylkesmann i Vest-Agder, ledet det offentlige utvalget som avga NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004–2009. Utvalget undersøkte samtlige saker i perioden hvor personer med kjent psykisk lidelse hadde tatt liv.

I lys av erfaringer med utvalgets arbeid, skal utvalget blant annet vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å etablere en permanent undersøkelseskommisjon. Utvalget skal levere en NOU innen utgangen av 2016, med åpning for forlengelse til sommeren 2017.

Powered by Labrador CMS