Hjelset barnehage i Molde lagde blant annet en «verktøykasse». Her finnes en kasse med bøker og en med tegnesaker.
Hjelset barnehage i Molde lagde blant annet en «verktøykasse». Her finnes en kasse med bøker og en med tegnesaker.

– Barns vennskap er de voksnes ansvar

– Ved å fokusere på vennskap i stedet for mobbing, får vi mer av det vi ønsker, sier barnehagesjef i Molde, Gro Toft Ødegård.

Publisert Sist oppdatert

For tre år siden startet alle Moldes barnehager prosjektet «Vennskap på ramme alvor – kompetanseutvikling i Moldebarnehagene». Kompetente voksne som gode tilretteleggere for vennskap, var målet for prosjektet.

Mens mange har fokusert på mobbing og utenforskap, har Molde kommune de to siste årene snudd på temaet og heller jobbet med vennskap og innenforskap.

– Barns trivsel er de voksnes ansvar. Og når dette perspektivet først er etablert, påvirker det alt vi gjør, forteller fagsjef for barnehagene i Molde Gro Toft Ødegård.

Unikt grunnlag for vennskap

Da kommunen sparket i gang vennskaps-prosjektet i 2013, var det med bakgrunn i SWOT-analyse og et samlet ønske fra styrerkollegiet om felles kompetansesatsing.  Det ble et samarbeidsprosjekt hvor samtlige 27 kommunale og private barnehager, nesten 400 ansatte, 11 eiere, hovedtillitsvalgte, Høgskulen i Volda og fagseksjon barnehage var med.

Og sammen har de lagt et unikt grunnlag for vennskap blant små barn. Et arbeid som nok vil få ringvirkninger langt inn i skolen.

Kommunen fikk kompetansemidler av Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å gjennomføre prosjektet, og har hele veien samarbeidet med høgskolen som har veiledet barnehagene i prosessen.

Delt erfaringer

Fagsjefen påpeker at det har vært en viktig suksessfaktor at alle de ansatte i alle barnehagene – store og små, kommunale og private - er med på den samme arenaen. Kompetanseutviklingen har vært lagt opp slik at den favner alle, både pedagoger, fagarbeidere og assistenter. Så tar de ansatte med seg det de har lært tilbake til barnehagen. Det har vært fagkvelder, fagdager, hospiteringer, felles personalmøter og mye mer.

– Barnehagene lagde egne problemstillinger. Med bakgrunn i disse ble tre til fire barnehager organisert i vennskapsbarnehager som blant annet har hospitert hos hverandre og delt på erfaringer.

 Prosjektarbeidet er dokumentert i en digital rapport. Rapporten ble lansert på stor avslutningsfest for samtlige deltakere i februar. Nå er rapporten tilgjengelig for alle og fagsjefen håper den blir brukt av både barnehager, skoler, utdanning, politikere og andre interesserte.

Krever skikkelig bemanning

– Vi håper rapporten kan fungere som idebank for mange. I rapporten beskrives prosjektet og samtlige barnehager har kommet med ulike bidrag som beskriver hvordan de har arbeidet med temaet – både i forhold til barna og i personalgruppen.

Les rapporten her.

Barnehagen er en viktig arena for å forebygge mobbing. Barnehagene i Molde holder fokus på det de ønsker å styrke - vennskap, danning og relasjonsbygging. Dette arbeidet krever kompetanse og tilstrekkelig bemanning.

– Nå har vi i Molde dannet en felles plattform for dette arbeidet, og vi vil fortsette selv om prosjektet er over. For der barna er, må også kompetansen være.

Voksne i uteleken

– Det finnes ingen quick-fix. Vi som jobber i sektoren har et stort ansvar for å sørge for at alle barn har en god barndom i barnehagen. Det håper vi å lykkes med – med dette prosjektet arbeider vi med å gjøre formålsparagrafen i praksis, sier Toft Ødegård.

Voksne som bruker seg selv til å stimulere til vennskap og samhandling i uteleken har vært vennegruppa Hjelset-, Vågsetra- og SiMoldes barnehagers målsetting.

De gikk grundig til verks og satte seg følgende delmål:

  • Å reflektere rundt egen yrkesutøvelse.
  • Å være en bevisst rollemodell.
  • Å handle mer bevisst i relasjon til barna.
  • Å gjøre uteleken mer spennende
  • Alle voksne er aktive deltakere.

Felles problemstilling

Enhetsleder Liv-Irene Vestvold i Hjelset barnehage er godt fornøyd med framdriften i prosjektet og effektene de nå ser i etterkant.

– Vi ønsket å se nærmere på voksnes engasjement i uteleken. Derfor lagde vi en felles problemstilling sammen med de andre to barnehagene.

De tre barnehagene løste problemstillingene på forskjellige måter og delte erfaringer via hospitering.

Lagde verktøykasser

– Vi gjorde det ved å tenke aktivitet ute med aktive voksne som er til stede i leken. Vi lagde aktivitetshefte med sangleker og andre aktiviteter som henger ved døra ute. Dermed kan barna  peke på leken de har lyst å leke, dette er også en fordel for de med et annet morsmål. Dette er noe vi ønsker å utvikle videre, sier Vestvold.

I tillegg lagde de verktøykasser til uteleken. Disse inneholder bøker, tegnesaker og snekkerutstyr, blant annet. Barnehagen opplever at samholdet blant barna styrkes når de samles rundt en felles aktivitet.

– Hvilke effekter har dere sett etter prosjektet er avsluttet?

– Vi ser at barna leker godt sammen. Det er færre konflikter og de har noe å samles om, noe felles. Vi gir dem også inspirasjon til å fortsette leken videre. De ansatte har hatt stor nytte av hospiteringen og ved å se hvordan andre jobber. De sier også at det var fint å få være med i et prosjekt som gikk over så lang tid, sier enhetslederen.

Nyttig hospitering

Noe som utgjorde en stor forskjell, var at hele personalgruppa deltok på hospitering, kursing og kompetanseheving. Slik vet alle de ansatte hva det er snakk om.

– Vi har fått en ny forståelse for barns vennskap og er mer bevisst de små tegnene, som for eksempel det gryende vennskapet. Det gjør at vi tilrettelegger mer og vi er mer aktive ute i leken, sier Vestvold.

I tillegg har de alle skolestarterne i samme gruppe siden de skal begynne på den samme skolen. Slik danner de vennskap før de starter.

– Dette er noe foreldrene setter stor pris på.

Vil fortsette arbeidet

– Nå som prosjektet er ferdig, hvor går veien videre?

– Vi vil fortsette å jobbe med vennskap. Vi har samtaler med barna der vi filosoferer rundt vennskap og hva som er en god venn. Vi ser også at de bruker kortene som henger ute og velger seg aktiviteter der vi gjør noe sammen, sier Vestvold.

I rapporten kan du selv lese om prosjektene og de forskjellige problemstillingene barnehagene i Molde har valgt og hvordan de har jobbet med tema Vennskap.

Powered by Labrador CMS