DEBATT

Utestenging og mobbing kan får alvorlige konsekvenser og det er de voksnes ansvar å se hva som egentlig foregår.
Utestenging og mobbing kan får alvorlige konsekvenser og det er de voksnes ansvar å se hva som egentlig foregår.

Det er nødvendig med økt fokus på mobbing i barnehagen

Dårlige opplevelser fra barndommen kan sette dype spor og følge barnet livet ut, mener barnehagestudenter ved Høgskolen i Østfold.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært mye fokus på mobbing i skolen den seneste tiden, både i media og blant politikere. Men mobbing kan skje allerede i barnehagen. I media er mobbing i skolen veldig synlig, men hva med mobbing i barnehagen?

Vi som kommende barnehagelærere mener at det ikke er like stort fokus på mobbing i barnehagen, men det kan være der det faktisk allerede starter. Forskning av førsteamanuensis Ingrid Lund ved fakultetet for pedagogikk ved Universitetet i Agder, viser at minst ett barn i hver barnehage blir mobbet. Forskningen viser at en av fire voksne mener at fokus på mobbing i barnehage er overdrevet.

Vi mener at økt fokus kan bidra til at mobbing blir redusert ved at vi som jobber i barnehagen «skrur opp hørestyrken», og er observante på hva som faktisk foregår mellom barna. Alle som arbeider i barnehagen har en god mulighet til å fange opp situasjoner hvor det forekommer mobbing ved å jobbe forebyggende på et tidlig tidspunkt.

Det barn hører og fanger opp i miljøet rundt seg vil være med på å påvirke holdninger i barnehagens hverdag. Det er viktig å inkludere foreldrene i barnehagens arbeid. Dersom foreldrene får informasjon om hvordan barnehagen jobber med mobbing, kan det være lettere for de å jobbe med dette hjemme også. Foreldrenes medvirkning er vel så viktig i barnehagens arbeid med mobbing.

Mobbing er en situasjon som gjentar seg over tid og hvor samme personer er involvert. Den som er utsatt kan føle ubehag og oppleve situasjonen som vond. To barn kan også oppleve mobbing forskjellig.

Vi må være forsiktig med å sette barn i bås. Noen utagerer mot andre barn for å få oppmerksomhet, for eksempel hvis de har det vondt hjemme eller har det vondt inni seg. Derfor er det viktig «å se med det gode blikk» og finne roten til hvorfor barna handler som de gjør. Vi må være forsiktige med å stemple barna som «mobbere», men heller ta tak i handlingene til barna, og samtidig rette fokus på det helhetlige miljøet i barnehagen.

Anne Greve skriver at det aldri er barnas feil at det oppstår mobbing, men at det er de voksnes ansvar å skape et trygt miljø. Derfor mener vi at det er viktig for oss å opptre som gode rollemodeller og skape gode relasjoner, ved å ha fokus på samspill, sosial kompetanse og vennskap. Alle barna i barnegruppen skal føle at de har en betydningsfull plass i barnegruppen.

I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er ordet mobbing kun nevnt fem ganger, og alltid nevnt sammen med noe annet. Dette viser hvor lite fokus det er på mobbing i rammeplanen når den er et styringsdokument som vi i barnehagen faktisk skal forholde oss til og jobbe ut i fra. Når det da kun er nevnt fem ganger, havner mobbing i skyggen av andre temaer i rammeplanen. Et lite utdrag om mobbing i barnehagen er:

«Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing» (KD, 2011, s.8).

Det blir litt uklart hva som menes i utdraget fra rammeplanen, fordi man kan ha ulikt syn på hva som definerer ordet mobbing. Det virker som om det tas for gitt at alle har lik oppfatning og definisjon av hva mobbing dreier seg om.

Hvilke konsekvenser kan det da få dersom forebygging av mobbing ikke jobbes med i barnehagen?

Mobbing skjer ikke alltid åpenlyst, men ofte i det skjulte. Når vi har vært i praksis har vi fått høre at:

«Åh! Det er så godt at vi har studenter som får med seg situasjoner som vi ikke ser».

Derfor synes vi at det er veldig viktig at vi som fremtidige barnehagelærere har økt fokus på mobbing for å kunne forebygge mobbing på et tidlig tidspunkt, slik at det ikke utvikler seg videre, men stopper der. Vi må ha «mobbebrillene» på når vi er på jobb i barnehagen. Vi må våge å se det vi faktisk ser. Vi har erfart at mange er redde for å kalle det mobbing fordi de kanskje ikke har fått med seg hele situasjonen.

Vår konklusjon er derfor at økt fokus på mobbing er nødvendig. Dårlige opplevelser fra barndommen kan sette dype spor og følge en livet ut.

Skrevet av: Juliane Marie Wattum Hansen, Hege-Eline Minge Pettersen, Ailin Kristiansen, Camilla Jacobsen, Jeanine Alexandra Westerberg og Carina Waage Helstad.

 

 

 

Powered by Labrador CMS