– Det er barnehagens ansatte som har det overordnede ansvaret for å skape et trygt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser, men det er helt nødvendig å involvere foreldrene i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing, sier Anne Elin Kleva i Redd Barna.
– Det er barnehagens ansatte som har det overordnede ansvaret for å skape et trygt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser, men det er helt nødvendig å involvere foreldrene i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing, sier Anne Elin Kleva i Redd Barna.

Inkluderende barnehagemiljø: – Foreldre og barnehageansatte er de viktigste rollemodellene

– Det er helt nødvendig å involvere foreldrene i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing i barnehagen, sier Anne Elin Kleva i Redd Barna. Organisasjonen har laget et nytt verktøy for å involvere foreldrene i dette arbeidet.

Publisert

Denne uken lanserte Redd Barna nettressursen Rollemodeller mot mobbing.

– Vi har laget et samtaleopplegg som kan brukes på foreldremøter i barnehagen, sier seniorrådgiver Anne Elin Kleva.

– Det er barnehagens ansatte som har det overordnede ansvaret for å skape et trygt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser, men det er helt nødvendig å involvere foreldrene i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing. Vi ser variasjoner i hvor gode barnehagene er til å involvere foreldrene i dette arbeidet, sier hun.

– Lærer av de voksne

Nettressursen er gratis tilgjengelig på Redd Barna sine nettsider og består av fem filmer med tilhørende diskusjonskort.

– Filmene er laget av Cynergi Film og er utviklet i samarbeid med en faggruppe bestående av Foreldreutvalget for barnehager, barnehageansatte, forskere og mobbeombud, forteller Kleva.

Hver film tar for seg en situasjon som kan oppstå i barnehagen.

For eksempel:

Anne Elin Kleva, seniorrådgiver i Redd Barna.
Anne Elin Kleva, seniorrådgiver i Redd Barna.

«Foreldrene til Iben (4) opplever at Iben føler seg utestengt fra leken i barnehagen. Foreldrene synes det er vanskelig å vite hvordan de skal håndtere det Iben forteller, men de tar det opp med barnehagen. De ønsker også selv å gjøre noe, og de kontakter foreldrene til de andre barna.»

– Vi håper at filmene og diskusjonkortene kan bidra til gode samtaler på foreldremøter om hvordan foreldre kan være med på å skape vennskap, trivsel og forebygge mobbing i barnehagen, sier Kleva.

– Barn lærer ofte atferd av sine foreldre. En av grunnene til at vi har laget disse filmene er for å gjøre foreldrene bevisst på hvordan de kan være gode rollemodeller gjennom språk og handlinger. Er man for eksempel flink nok til å se andres barn og bidra til at de blir inkludert i leken og ulike aktiviteter? Og hvordan snakker man om barnehagen, andre barn og foreldrene deres når man er hjemme? Hvis man snakker negativt om barnehagen eller andre, så tar gjerne egne barn etter.

Refleksjon over egen praksis

Filmene skal også få barnehageansatte til å reflektere over hvordan de handler og hvilke ord de bruker i ulike situasjoner i barnehagehverdagen, forteller Kleva.

– Barna fanger opp det de ansatte sier om andre barnehagebarn og hvordan de håndterer ulike situasjoner. Derfor er det så viktig å være bevisst hva man sier og gjør, for eksempel når man skal løse en konflikt mellom barna eller bidra til at barn inviteres inn i leken, sier hun.

Powered by Labrador CMS