DEBATT

Satser på foreldrene: Daglig leder i Smedhusåsen barnehage på Rygge, Royne K. Berget (nederst til venstre) har, sammen med sine ansatte, jobbet mot et mest mulig produktivt foreldresamarbeid i mange år. Noe som har lønnet seg.
Satser på foreldrene: Daglig leder i Smedhusåsen barnehage på Rygge, Royne K. Berget (nederst til venstre) har, sammen med sine ansatte, jobbet mot et mest mulig produktivt foreldresamarbeid i mange år. Noe som har lønnet seg.

Deler kompetansen med foreldrene

– Del kompetansen til de ansatte med foreldrene, oppfordrer daglig leder i Smedhusåsen barnehage, Royne K. Berget og deler gladelig av egen erfaring med temabaserte foreldremøter.

Publisert Sist oppdatert

Hvis det er noe som virkelig gir meg energi i jobben min, er det når vi sammen finner fram til nye prosjekter og målsettinger. Det å kunne bruke faget mitt og diskutere med dyktige kollegaer i egen barnehage oppleves som et stort privilegium. Rett over nyttår begynte vi arbeidet med å finne tema til foreldremøtet vårt om kompetansedeling i midten av mars måned. Dette er et foreldremøte der de ansatte kurser foreldrene i et tema som er like aktuelt i foreldrerollen som for oss som jobber i barnehagen.

Ganske fort kom temaet vennskap og mobbing på banen, noe alle tente umiddelbart på, og så begynte ballen og rulle.Vi har til nå gjennomført denne type foreldremøter fem ganger, med temaene:

  • Lek (2011)
  • Barns utvikling og grensesetting (2012)
  • Foreldresamarbeid til barnas beste (2013)
  • Barns utvikling - hvorfor vi gjør som vi gjør, fra teori til praksis (2014)
  • Den verdifulle barndommen (2015)

Og nå i 2016 er altså temaet Vennskap og forebygging av mobbing. Et område det alltid er viktig å ha fokus på, noe tragiske hendelser og historier brutalt har fortalt oss de siste ukene. Årets tema vil derfor ikke være noe vi kun har fokus på i perioden fram mot kurskvelden vår, men noe vi også vil fortsette å jobbe langsiktig med.

På kort tid har vi spilt inn en egen versjon av «Stopp! Ikke mobb!» (av Frode Skålevik) og begynt å gjennomføre barneintervjuer som skal vises på kurskvelden vår. To av pedagogene har hatt kveldsmøte for å samkjøre fagstoff og fordele ansvar seg i mellom, mens to andre har vært på konferanse i Oslo om mobbing, i regi av PBL, for å lære mer om temaet.

Når tiden nærmer seg, er planen å lage en video av sangen vi øver på. Det er også tenkt at vi skal øve inn et par rollespill som skal framføres for barna, samtidig som vi filmer seansene og viser det fram på foreldremøtet. Jeg må si det skal bli spennende å se barnas reaksjoner på rollespillene, da rettferdighetssansen som regel ligger rimelig latent hos dem.

Grunnen til at vi har valgt å gjennomføre temabaserte foreldremøter der vi kurser foreldrene på egen hånd, er for å synliggjøre fagkompetansen de ansatte sitter inne med, samtidig som vi utfordrer oss selv og dermed også utvikler oss som personer. Det tar tid å forberede seg og det koster mye mentalt å gjennomføre opplegget, men det er det verdt. Spesielt når tilbakemeldingene fra foreldrene er overveldende positive, og at de synes det er lærerikt og interessant, samtidig som vi opplever at de får et helt annet bilde av oss som yrkesgruppe og fagpersoner.

Når godt over halve personalgruppa har bidratt i en eller annen sammenheng for å gjennomføre kurskvelden, så kan jeg love at jeg er rimelig stolt over folka mine, samtidig som engasjementet og samholdet hos personalet blir synliggjort på en fin måte overfor foreldrene. I det daglige opplever de ansatte mer anerkjennelse og respekt, og flere foreldre søker veiledning og råd hos oss enn tidligere.

Alt dette bidrar til å forsterke selvfølelsen og stoltheten til yrket vårt, noe som absolutt ikke skader. Tradisjonelt sett har nok ikke barnehagen vært så flink til å «markedsføre» og vise fram den faglige jobben som gjøres og hvorfor, men jeg tipper det vil bli mer vanlig etterhvert. Det er utrolig mye bra arbeid som legges ned i barnehagen som ikke er synlig for utenforstående, og da kan det til tider virke rimelig demotiverende når myndighetene stadig stiller større krav til hva vi må ha fokus på, uten at det følger med verken midler eller ressurser for å gjennomføre det.

Også i denne sammenhengen tenker jeg barnehagen har mye å vinne på å synliggjøre de faglige tankene som faktisk ligger bak handlingene våre. Jeg er nemlig ganske sikker på at det vil medføre økt respekt og anerkjennelse hos politikerne, fordi de får et større innblikk i det faglige arbeidet som faktisk gjøres allerede.

Jeg har til slutt behov for å påpeke at vi er amatører som foredragsholdere, og at få av oss har ambisjoner om å gå inn i kursholderbransjen. Samtidig sitter vi inne med kunnskap om barn som flere kan dra nytte av å høre om, og så lenge foreldrene er interesserte i det vi formidler, blir det en vinn, vinn-situasjon der alle parter drar nytte av det. Uansett kan dette anbefales for alle som har lyst til å utfordre seg selv, og som har lyst til å fremheve kompetansen som finnes i barnehagen.

Dette innlegget er ikke ment som selvskryt på hvor flinke vi er hos oss, men forhåpentligvis kanskje som inspirasjon for de av dere som ikke har prøvd noe liknende, men som har lyst til å vise fram hva dere sitter inne med av kompetanse. 

I år får vi besøk av barnehage.no, i tillegg til at FUB-leder Marie Skinstad-Jansen har meldt fra om at hun vil være tilstede på møtet. Det er stas!

Har du tips til godt foreldresamarbeid? Del i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS