Renholdere og vaktmestere som regelmessig oppholder seg i barnehager kan måtte framvise politiattest. Foto: Getty Images
Renholdere og vaktmestere som regelmessig oppholder seg i barnehager kan måtte framvise politiattest. Foto: Getty Images

Droppet å hente inn politiattester i seks år

I seks år har flere hundre renholdere og vaktmestere jobbet i skoler og barnehager i Stavanger uten politiattest som kommunen krever.

Publisert

Det kommunale foretaket Stavanger byggdrift må nå sørge for at samtlige 340 ansatte framviser nye attester, skriver Rogalands Avis.

Arbeidet med dette startet ifølge avisa i juni og vil fortsette etter sommerferien.

Alle må framvise politiattest

Alle som jobber fast eller midlertidig i barnehager og skoler må framvise politiattest før ansettelse. Dette for å beskytte barna mot kontakt med voksne som er dømt for seksuelle overgrep mot barn.

I barnehageloven § 19 heter det at «Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift.»

I Forskrift om politiattest i barnehager heter det:

«I vurderingen av om det skal innhentes politiattest for personer som nevnt i barnehageloven § 19 andre ledd, skal barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet legge vekt på om oppholdet eller innflytelsen gir vedkommende mulighet til å være i direkte kontakt med barna.»

Trodde alt var OK

I Stavanger kommune gjelder kravet om politiattest for blant andre renholdere og vaktmestere i barnehager og skoler.

De siste seks årene har Stavanger byggdrift imidlertid unnlatt å innhente politiattester.

- Å kreve politiattest for denne gruppen mener vi er et krav etter loven, og i alle år har vi trodd at Stavanger drift gjorde dette. Men under et av våre månedlige samarbeidsmøter med dem i mars, kom det fram at dette ikke er tilfelle, sier forvaltningsleder Olav Stredet i Stavanger Eiendom til Rogalands Avis.

Fikk avslag i 2012

Forklaringen fra Stavanger byggdrift er at de hentet inn politiattester helt fram til Sør-Vest politidistrikt i 2012 ikke lenger ville utstede politiattester i forbindelse med ansettelse i Stavanger byggdrift.

En politiattest utstedes ikke på generelt grunnlag, men kun når det foreligger hjemmel i lov eller i forskrift gitt i medhold av lov.

I avslaget het det ifølge Rogalands Avis at politiet så på Stavanger byggdrift som «en for generell virksomhet som utfører oppgaver i skoler/barnehager av en karakter som ikke innebærer primæroppgaver i forhold til barn», til at politiattest kunne kreves.

Stavanger byggdrift klaget ikke på avslaget og har forholdt seg til dette i seks år.

Endret praksis etter klage

Det er imidlertid grunn til å tro at en klage eller ny søknad ville ført fram.

I 2013 åpnet politiet lokalt for å utstede attester til et annet eksternt renholdsfirma som leverer tjenester til skoler i kommunen. Det skjedde ifølge Rogalands Avis etter at daværende skolesjef i Stavanger kommune klaget på politiets avslag.

I 2014 ble for øvrig ansvaret for å utstede politiattester flyttet fra politidistriktene til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.

Powered by Labrador CMS