Avdelingsdirektør Tove Brusgaard i Bufdir håper mange barnehager finner veien til jegvet.no, og tar i bruk læringsmateriellet som ligger tilgjengelig.
Avdelingsdirektør Tove Brusgaard i Bufdir håper mange barnehager finner veien til jegvet.no, og tar i bruk læringsmateriellet som ligger tilgjengelig.

Vanskelig å lære barna om vold, overgrep og mobbing? Nå får barnehageansatte et helt nytt hjelpemiddel

«Hvis noen ikke hører på deg når du sier nei, og gjør noe med kroppen din som du ikke liker eller synes er rart, er det viktig å si fra til en trygg voksen.»

Publisert

Det er et av budskapene barn i barnehagealder får gjennom Jeg vet, en læringsressurs for voldsforebygging og livsmestring i barnehage og skole. 

– Mange har påpekt at det er en utfordring at dette ikke snakkes om. Hadde man vært flinkere til det ville barn vært mindre sårbare, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør for kompetanse og implementering i Bufdir.

Barn og unge har rett til alderstilpasset informasjon og rett til å få hjelp, men inntil nå har det ikke eksistert et nasjonalt og kvalitetssikret læringsopplegg som er tilrettelagt for hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole i Norge. Barne- og likestillingsdepartementet ga Bufdir i oppdrag å kartlegge informasjonen barn og unge får om vold og overgrep i skole og barnehage. Målet er et opplæringstilbud av god kvalitet, uavhengig av hvor de bor i landet. 

– For tilfeldig

«Jeg vet» skal bidra til at barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring - og er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig. Innholdet i «Jeg vet» bygger på innsiktsarbeid og dialog med barn, ungdom og ansatte i skoler og barnehager. Alt materialet i læringsressursen er forankret i forskningsbasert kunnskap, og er utviklet i tett samarbeid med fagekspertise på voldsområdet, står det på jegvet.no, der alt materialet ligger åpent og tilgjengelig. 

– Informasjonen barn og unge får i dag om grensesetting, rettigheter og hvor de kan få hjelp, er for tilfeldig. Bufdir vil nå legge til rette for at det skal bli enkelt for barnehager og skoler å gi dem denne informasjonen, sier Bruusgaard.

– Hvor godt rustet er barnehageansatte til å jobbe med denne tematikken? 

– Det vi har sett gjennom en kartlegging er at mange barnehagelærere synes det er vanskelig å snakke med barn om vold og overgrep. Barna selv ønsker å snakke mer om disse temaene med trygge voksne. Det er foreløpig lite undervisning om dette i barnehagelærerutdanningen, og det er få i barnehagene som har spesialkompetanse på dette. Ved å bruke Jeg vet har de tilgang til kvalitetssikrede og oppdaterte opplegg som skal gjøre dem tryggere på hvordan de kan snakke med barn om disse temaene. Dette gjelder uansett hvor erfarne de er med dette fra før, sier avdelingsdirektøren. 

Vet ikke hva vold og overgrep er

Mange barn som vokser opp med vold, overgrep og krenkelser i hjemmet kjenner ingen
annen virkelighet. De vet ofte ikke at det de erfarer ikke er greit, og har dermed ikke
kunnskapen de behøver for å be om hjelp, står det i innledningen til rapporten Opplærings- og informasjonstiltak for barn og unge for å forebygge og avdekke vold, overgrep og krenkelse. Det er en kartlegging av informasjonen barn og unge får om vold og overgrep i skole og barnehage. Målet er et opplæringstilbud av god kvalitet, uavhengig av hvor de bor i landet.

Over 20 prosent av ungdom har vært utsatt for fysisk vold fra foreldrene sine i oppveksten. 15 prosent oppgir å ha vært utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep, av voksne eller andre barn og unge, før fylte 18 år. 28 prosent av barn og unge har opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på nett, spill eller mobil, ifølge Medietilsynet.

– Det vi også vet nå, ut fra kartleggingen, er at det har vært lite opplegg knyttet til dette i barnehagen. Det viser seg også at de som har hatt undervisning og opplegg rundt dette, ofte har hentet inn ressurser utenfra. Men kartleggingen vi har gjort, slår også fast at barna lærer best når de får opplæring over tid - og at de får undervisningen fra noen de kjenner. Dermed er barnehageansatte spesielt godt egnet til å gi denne typen kunnskap til barna, sier Bruusgaard. 

For de eldste barna

På jegvet.no ligger materiellet lett tilgjengelig og oversiktlig.
På jegvet.no ligger materiellet lett tilgjengelig og oversiktlig.

Har du tenkt på at du har en kropp? Armer, bein og hode - en kropp som bare er din? Det er du som bestemmer over kroppen din, og hvor nært du vil at andre vil komme den. 

På nettsidene jegvet.no er det en egen seksjon tilpasset barnehagene. Der finnes det opplegg knyttet til blant annet vold, overgrep, mobbing og hemmeligheter. Gjennom illustrerte eksempler og ulike situasjoner, spørsmål og påstander til refleksjon, forklaring av begreper og arbeidsoppgaver skal barna lære hva som er greit og ikke. 

– Barnehageoppleggene er i hovedsak utviklet for barna som er fem år, men kan også brukes sammen med barn som er tre og fire år gamle. Opplegget er basert på mye refleksjon og bruk av språk, da er det en fordel at barna har god evne til å reflektere muntlig. Det er også et poeng at barna har vært i barnehagen en stund, så de har rukket å jobbe litt med de ansatte om følelser, både i kroppen og hodet, sier Bruusgaard. 

En lang rekke fagpersoner har vært invovert i arbeidet med materiellet; som er utviklet av Salaby (Gyldendal), på opprag fra Bufdir i samråd med Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Det er også testet ut i mange barnehager.

– Bufdir vil fortsette å snakke med både voksne og barn om hva de synes om å bruke Jeg vet. Du kan også sende inn tilbakemeldinger inne i læringsressursen. Basert på innspill fra de som bruker Jeg vet vil ressursen videreutvikles i tiden som kommer, sier Bruusgaard, og fortsetter: 

– Det har vært viktig å gjøre oppleggene casebaserte, og at barna kan diskutere fiktive situasjoner og karakterer. På denne måten kan de snakke åpent om ting som ikke handler om dem selv. Illustrasjonene er utviklet slik at de skal være tydelige, men samtidig ikke skremme barna. 

– Viktig at det brukes

Nå jobbes det med å få på plass lærerveiledninger til alle oppleggene, slik at man til enhver tid ser hvordan temaene er relevante i forhold til rammeplan og lærerplan. 

FAKTA: «JEG VET»

  • Er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler, tilgjengelig på nettsiden jegvet.no og www.salaby.no.
  • Utviklet av Salaby (Gyldendal) på oppdrag fra Bufdir, i samråd med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.
  • Inneholder alderstilpassede opplæringsopplegg om vold, overgrep og mobbing til barnehage, småskole, ungdomsskole og videregående.
  • Innholdet skal oversettes til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.
  • Læringsoppleggene er knyttet opp mot lærerplan og rammeplan.
  • Inneholder lærerveiledninger og informasjon om hva man kan gjøre dersom man er bekymret for et barn.
  • Er et av initiativene fra regjeringens tiltaksplan «En god barndom varer livet ut» (2014 – 2017), som skal bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

– Det er viktig at de som møter barn og unge hver dag, og kjenner dem, blir med på en innsats for at alle barn og unge skal få nødvendig kunnskap. Vi oppfordrer alle kommuner, skoler og barnehager til å bruke opplæringsressursen. Dette er et viktig bidrag til forebygging og livsmestring, sier Bruusgaard.

Hun forteller at blant andre Tromsø kommune har hatt en egen presentasjon av Jeg vet, og bestemt at alle barnehagene skal ta læringsressursen i bruk. 

– Dette ligger åpent og tilgjengelig, men det er et poeng at barnehagene vet om det, avslutter hun. 

Powered by Labrador CMS