Medeier og styrer Tone Listau i Nærleiken barnehage er klar på hvilket eierskap hun ønsker når barnehagen nå skal selges.
Medeier og styrer Tone Listau i Nærleiken barnehage er klar på hvilket eierskap hun ønsker når barnehagen nå skal selges.

Uenige om forkjøpsrett – møtes for å forhandle

Før jul vedtok bystyret i Førde med knappest mulig margin å benytte forkjøpsrett for å kjøpe Nærleiken barnehage. Nå møtes partenes advokater for å drøfte om forkjøpsretten er reell.

Publisert Sist oppdatert

I høst inngikk eierne av Nærleiken barnehage en avtale om salg av aksjene i selskapet Kyrkjevegen barnehage AS til Læringsverkstedet for 36 millioner kroner.

Barnehagen ligger imidlertid på kommunal tomt med festeavtale. I festekontrakten heter det at «Førde kommune skal ha forkjøpsrett ved overdraging av festeretten».

14. desember vedtok bystyret med 14 mot 13 stemmer å tre inn i avtalen og kjøpe barnehagen for den avtalte prisen.

Nå setter eierne av barnehagen tvil ved om forkjøpsretten faktisk gjelder ved salg av aksjer. Tirsdag 9. januar møtes partenes advokater for å forsøke å løse uenigheten gjennom forhandlinger.

Ønsker å være privat

Styrer og en av eierne av barnehagen, Tone Listau, vil fortsette som styrer i barnehagen uansett om barnehagen blir solgt til Læringsverkstedet eller den blir kommunal. Hun er klar på at hun ønsker at salgsavtalen med Læringsverkstedet skal opprettholdes.

– Fordi jeg opplever at det Læringsverkstedet står for er veldig bra. Både når det gjelder kvalitet, oppfølging av den enkelte barnehage og det at de både er et nasjonalt og nordisk nettverk, samtidig som de er opptatt av at vi lokalt skal del i utviklingsarbeidet, sa Listau til barnehage.no 5. desember.

Et stort flertall av de ansatte ønsker ifølge Listau fortsatt drift i privat regi.

– Av 20 ansatte er det to som er usikre og to som vil ha kommunalt eierskap. Resten vil at Nærleiken fortsatt skal være en privat barnehage, sa Tone Listau til barnehage.no i desember.

PBL: Gjelder ikke ved aksjesalg

PBL (Private barnehagers landsforbund) har på vegne av barnehagen engasjert seg i saken. Direktør for juridisk avdeling i PBL, Espen Rokkan, har i flere brev til kommunen bestridt at forkjøpsretten gjelder ved aksjesalg.

Han har gitt uttrykk for at salg av aksjer er noe helt annet enn overdragelse av festerett.

«Kommunen har ingen forkjøpsrett til aksjer. Salg av aksjer til Læringsverkstedet AS vil dermed gå sin gang, og aksjene vil ikke bli tilbudt kommunen», skriver PBL-advokaten 21. desember 2017.

Kommunen: Har erkjent forkjøpsretten

Førde kommunes kommuneadvokat Bjørnar R. Karlsen har på sin side vist til en rekke e-poster hvor eierne av Nærleiken barnehage erkjenner at det foreligger en forkjøpsrett.

10. mai 2017 skrev en av eierne følgende til kommunen om den forestående salgsprosessen:

«Vi er blitt kontaktet av to seriøse private aktører i barnehage-Norge, hvor begge to har vist stor interesse for å overta og fortsette driften. De er begge to vel kjent med Førde kommune og med avtalene vi har med dere. Vi har gitt begge aktørene beskjed om at kommunen har en forkjøpsrett.»

22. november skrev barnehagens daglige leder følgende i et brev til kommunen:

«Nærleiken barnehage er bygd på festet tomt og det fremgår i konkurransegrunnlaget og kontrakt mellom kommunen og Kyrkjevegen barnehage as at Førde kommune har forkjøpsrett dersom barnehagen legges ut for salg. Vi bestrider ikke forkjøpsretten.»

Avtaletidspunktet

Kommuneadvokaten skriver til PBL om denne siste setningen:

«Denne utsegna har løfteverknad, og er derfor bindande for Dykkar klientar»

PBLs advokat avviser dette og gir uttrykk for at han fortsatt ikke har fått noen dokumentasjon på at det var enighet om denne forståelsen av forkjøpsretten på avtaletidspunktet.

«Jeg savner fremdeles mer avgjørende spor fra tilblivelsesprosessene omkring både kontrakten mellom kommunen og barnehageselskapet, og den påfølgende festekontrakten, hvor det kan vises at partene har ment å også gi forkjøpsrett ved aksjeoverdragelser», skriver advokat Espen Rokkan 5. januar 2018.

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS