Ordfører Olve Grotle (H) ga i formannskapet uttrykk for sterk misnøye med administrasjonens saksframlegg i saken om et mulig kjøp av Nærleiken barnehage. Også styrer og medeier Tone Listau (foran barnehagen) har gitt uttrykk for at framstillingen til administrasjonen ikke var politisk nøytral.
Ordfører Olve Grotle (H) ga i formannskapet uttrykk for sterk misnøye med administrasjonens saksframlegg i saken om et mulig kjøp av Nærleiken barnehage. Også styrer og medeier Tone Listau (foran barnehagen) har gitt uttrykk for at framstillingen til administrasjonen ikke var politisk nøytral.

Ordfører til verbalt angrep på byråkratene i sak om oppkjøp av barnehage

Ordfører Olve Grotle (H) i Førde gikk friskt til verks i sin beskrivelse av saksframlegget da formannskapet skulle ta stilling til et eventuelt kjøp av Nærleiken barnehage.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ei motvilje mot private aktørar, blant byråkratar som skal vere nøytrale. Det blir aldri sagt noko positivt om private – dei blir alltid problematisert. Det er leit. Eg opplever at saksutgreiinga også er slik. Det står ikkje mykje positivt om dei private barnehagane. Den er fordomsfull, sa ordførar Olve Grotle (H) i formannskapet, ifølge Firda.

Vurderer forkjøpsrett

Bakgrunnen for saken er at eierne av Kyrkjevegen barnehage AS (som selskapet bak Nærleiken barnehage heter) har inngått avtale om salg av aksjene sine til Læringsverkstedet. Den avtalte prisen er 36 millioner kroner, går det fram av kommunens sakspapirer.

Barnehagen ligger imidlertid på kommunal tomt med festeavtale. I festekontrakten heter det at «Førde kommune skal ha forkjøpsrett ved overdraging av festeretten».

Dermed mener kommunen at den har forkjøpsrett når aksjene nå blir solgt.

Prisen er cirka 16 millioner kroner høyere enn den prislappen barnehagen hadde da den var nybygd i 2014.

Som barnehage.no skrev tidligere i uka, har administrasjonen tvilt seg fram til en anbefaling om at kommunen skal kjøpe barnehagen.

– Stor mistillit

Flere har imidlertid pekt på at saksframlegget ikke var politisk nøytralt.

–  Ordvalget og omtalen i rådmannens saksframlegg var ganske negativt ladet. Det samme gjelder tidligere informasjon om private barnehager som er gitt til formannskapet. Så det kan hende at politikerne sitter med innrykk som ikke er riktig, men som kan få dem til å ta et valg om kommunalt eierskap. Hadde jeg vært politiker, ville jeg selv vært skeptisk hvis jeg bare hadde dette grunnlaget å fatte beslutninger på, sa styrer og medeier Tone Listau i Nærleiken barnehage til barnehage.no to dager før formannskapsmøtet.

– Heile saksframstillinga viser ein stor mistillit mellom administrasjonen og private aktørar. Eg håpar og føreutsett at kommunen opptrer ryddig i samarbeidet med dei, uansett om det er private eller ikkje, sa Rune Hegrenes (Sp) i formannskapet, ifølge Firda.

  • Er du enig eller uenig i kritikken? Les hele saksframlegget her.

Avviser kritikken

Rådmannen Ole John Østenstad avviste i formannskapsmøtet bestemt at det var ideologi som lå til grunn for innstillingen.

– Det er styring av barnehagetilbodet som har vore tungtvegande. Eg vil avkrefte at det er mistillit til private i administrasjonen. Det er og skal vere private barnehagar, svarte rådmannen på kritikken, ifølge Firda.

Overfor avisas journalist sa han følgende om kritikken:

– Eg kjenner meg ikkje igjen. Eg meiner vi har prøvd å framstille saka på ein balansert måte. Så registrerer eg at ordføraren ikkje liker konklusjonen. Eg reagerer mest på at han tillegg oss motiv vi ikkje kjenner oss igjen i.

  • Formannskapet går med knappest mulig margin inn for at kommunen skal kjøpe barnehagen. Men ettersom Senterpartiet er delt i saken, er det ikke gitt at dette blir utfallet når saken kommer opp i bystyret.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS