Illustrasjonsfoto: Getty Images
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Undersøkelse: Private barnehager serverer oftere varm mat, frukt og grønnsaker

Dobbelt så mange foreldre med barn i private barnehager er meget fornøyd med mattilbudet som foreldre med barn i kommunale barnehger, viser ferske tall fra Forbrukerrådet.

Publisert

Sammen med Kost- og ernæringsforbundet har Forbrukerrådet undersøkt hva foreldre mener om den maten barna blir servert i barnehagen. I en fersk rapport har de to organisasjonene også identifisert hva som gjør at noen barnehager lykkes, og hvordan politikerne bør bidra til bedre kvalitet i mattilbudet.

I en undersøkelse foretatt av Norstat for Forbrukerrådet kommer det fram at 36 prosent av foreldrene ikke kan si seg enig i at det er fornøyd med maten, med tanke på prisen de betaler.

En av fire foreldre mener at barnehagen ikke tilbyr et godt utvalg av sunn mat. Og én av tre synes ikke maten er variert nok.

Betaler mer - er mer fornøyd

Snittet for kostpenger i norske barnehager er 302 kroner per måned. I kommunale barnehager er snittet på 264 kroner, mens private har et snitt på 335 kroner, ifølge SSB.

Forbrukerrådet har nå undersøkt om det er noen forskjeller på hvordan foreldre med barn i private og kommunale barnehager opplever mattilbudet:

Anne Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerrådet.
Anne Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerrådet.
  • Tallene viser at 36 prosent av foreldre med barn i private barnehager er meget fornøyd. Tilsvarende for kommunale barnehager er 19 prosent.
  • Andelen som er litt misfornøyd eller meget misfornøyd er henholdsvis 17 prosent i de private og 30 prosent i de kommunale barnehagene.
  • Halvparten av de private barnehagene og en fjerdedel av de kommunale barnehagene serverer varm mat to ganger i uka eller oftere.
  • To av tre private barnehager serverer grønnsaker to ganger i uka eller oftere, mens halvparten av de kommunale gjør det.
  • Mens 81 prosent av de private barnehagene serverer frukt hver dag, gjør 75 prosent av de kommunale barnehagene det. 
  • I rapporten påpekes det at barnehager i Oslo serverer frukt sjeldnere enn barnehager andre steder i landet.

Forbrukerrådet: - Har noe å lære

Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet gir uttrykk for at tallene viser at det offentlige har noe å lære av private barnehager på dette området.

- Undersøkelsen viser at foreldre med barn i private barnehagene er mer fornøyd med mattilbudet enn foreldrene i de offentlige barnehagene, sier hun.

En mulig delforklaring hun har på forskjellene er at noen av de store private barnehageaktørene har satt mat høyt på dagsorden i sine barnehager.

- Det gir en satsing i hele kjeden, og tallene våre viser flere private barnehager klarer å levere et godt mattilbud. Her kan det offentlige lære av de private, sier Vie.

- Nå krever private barnehager i snitt mer kostpenger enn de kommunale. Da kan man vel også forvente et bedre tilbud?

- Ja, men samtidig handler det om ledelse og hvorvidt mat prioriteres. Det er i snitt 71 kroner i måneden som skiller kostpenger i de private og kommunale barnehagene. Så har også de private barnehagene et helt annet slingringsmonn når det gjelder hvor mye man skal ta i kostpenger. I kommunale barnehager vedtas satsene av politikerne, mens private barnehager i større grad kan bestemme prisen selv.

- Undersøkelsen har noe over 900 respondenter. Når man deler det inn i to undergrupper blir det en viss feilmargin. Kan vi være sikre på at dette er et riktig bilde av situasjonen?

- Det er et representativt utvalg av foreldre med barn i barnehage over hele landet som er spurt, sier fagdirektør Anne Kristin Vie. 

Forankret i toppen

I arbeidet med rapporten "Barnehagemat: Næring til liv, lek og læring" har Kost- og ernæingsforbundet og Forbrukerrådet oppsøkt både kommunale og private barnehager som har lykkes med å gi barna et bra mattilbud.

"Fra våre besøk i barnehger har vi sett at det er én faktor som går igjen blant de barnehagene som lykkes i et godt mat- og måltidstilbud. Det er forankringen i toppen, enten det er ledelsen i den enkelte barnehage, i kommunen eller barnehagekjeden. Når forankringen i ledelsen er på plass, prioriteres kjøkkenfasiliteter, kompetanseheving og penger til råvarer", heter det i rapporten.

PS! Spørreunderøkelsen Norstat har utført for Forbrukerrådet er gjort gjennom totalt 941 intervjuer blant et utvalg som har barn som går i barnehage. Feilmarginen er på 1,4 - 3,3 prosentpoeng ved 900 intervjuer. Feilmarginene for tall i undergruppene er større.

Powered by Labrador CMS