Follo er et distrikt i Akershus fylke og ligger mellom Oslo og Østfold, på østsiden av Oslofjorden. Det består av kommunene Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og de søndre delene (Dalefjerdingen og Ytre) av Enebakk kommune (som i sin helhet inngår administrativt i Follo).
Follo er et distrikt i Akershus fylke og ligger mellom Oslo og Østfold, på østsiden av Oslofjorden. Det består av kommunene Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og de søndre delene (Dalefjerdingen og Ytre) av Enebakk kommune (som i sin helhet inngår administrativt i Follo).

Vikar tok seksualiserte bilder av unger i barnehagen

En 24 år gammel barnehagevikar er dømt til fengsel i fem måneder for å ha produsert bilder som seksualiserer barn og oppbevart bilder som viser overgrep mot småunger.

Publisert Sist oppdatert

Da politiet beslagla den 24 år gamle Follo-mannens PC-er og mobiltelefon i januar 2016, fant de i alt 3 026 biler som illustrerer seksuelle overgrep mot barn og 138 bilder som seksualiserer barn. Dette var bilder mannen hadde lastet ned eller produsert selv gjennom drøye fire år.

72 av de 138 bildene som seksualiserer barn, var egenproduserte, skriver Østlandets Blad. De aller fleste av bildene politiet fant under gjennomgangen av pc og mobil, er animerte bilder, det vil si tegninger.

– Det er snakk om et stort antall bilder - over 3 000. Mange av bildene viser svært grove seksuelle overgrep mot barn. Barnas alder på de animerte bildene er vanskelig å fastslå, men de fremstår som unge og ned mot tidlig skolealder, fremgår det av rettsboka.

Alderen på bildene som siktede har tatt av ungene i barnehagen der mannen var vikar, er fastslått til å være mellom fem og seks år gamle. Retten fremhever særlig den belastning det har medført barna og deres foreldre med hensyn til gjennomføring av tilrettelagte avhør og bekymring for om bildene har blitt delt med andre.

Dommeren påpeker likevel at det ikke er grunn til å tro at 24-åringen har spredt bildene han tok mens han var på jobb i barnehagen.

Follo-mannen har i politiavhør innrømmet forholdene. Påtalemyndigheten hadde foreslått at fengsel i seks måneder var en passende straff.

– Retten finner likevel at påtalemyndighetens straffeforslag fremstår som noe strengt i lys av at besittelse i hovedsak gjelder animerte bilder. Retten peker også på at materialet ikke inneholder filmer og at det ikke har vært noen distribusjon, heter det i dommen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS