Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid, skriver Folkehelseinstituttet.
Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid, skriver Folkehelseinstituttet.

Oppfordrer alle til å jakte på lus i neste uke

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehage til i neste uke å arrangere en kampanje mot hodelus.

Publisert

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over, og det anslås at en til to prosent av norske barn har lus til enhver tid.

For å få en mest mulig lusefri vår, tar Folkehelseinstituttet initiativ til en stor kampanje.

Folkehelseinstituttet foreslår at denne kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus. Det er utarbeidet brosjyre og informasjonsskriv som barnehager og skoler kan bestille gratis og distribuere videre. De har også laget en film som viser hvordan man sjekker barn for hodelus:

Hele familien

"Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Skoler og barnehager kan derfor spesifikt oppfordre foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen i uke 10, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes," skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Hvis det oppdages smitte, bør foreldrene varsle skole eller barnehage, samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.

Oppfordrer til jevnlig sjekk

Jevnlig lusesjekk er det beste midlet for å redusere antall tilfeller av hodelus. Folkehelseinstituttet anbefaler sjekk med lusekam minst en gang i måneden. Når hodelus-smitte oppdages og behandles tidlig, reduseres sjansen for å smitte andre.

Alle tiltak som kan føre til hyppigere lusesjekk er positivt. Folkehelseinstituttet minner om lusesjekk i uke 10 og 35, men skoler og barnehager kan naturligvis også arrangere kampanjer på andre tidspunkter.

Powered by Labrador CMS