Einar Olav Larsen blir ny leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB).
Einar Olav Larsen blir ny leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Han er folkemusiker, komponist og tobarnsfar - og leder FUB

Einar Olav Larsen (40) skal lede Foreldreutvalget for barnehager (FUB) de fire neste årene.

Publisert

Kunnskapsdepartementet oppnevnte nye medlemmer av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) for perioden 2020-2023 20. desember 2019.

Folkemusiker, komponist og tobarnsfar Einar Olav Larsen fra Verdal i Trøndelag overtar stafettpinnen fra Marie Skinstad-Jansen og blir ny FUB-leder. 

Larsen er far til to jenter på tre og fem år. Han spiller i flere band, og jobber både som frilansmusiker og musikkpedagog.

Med seg i det nye utvalget får han:

  • Cathrine Ballo Olsen fra Troms (nestleder)
  • Khadan M. Nafstad fra Oslo
  • Thomas Ole Andersen fra Røros
  • Erik Eika fra Sandvika
  • Marte Oppedal Vale fra Oslo
  • Varamedlem: Silje Lødøen Fiksdal fra Møre og Romsdal

Utvalget ble oppnevnt like før jul.

Samarbeid mellom hjem og barnehage

FUB skal sikre at foreldrene blir hørt i aktuelle barnehagepolitiske saker. Utvalget skal også veilede og informere om samarbeid mellom barnehage og hjem.

FAKTA: FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER (FUB)

FUB er et uavhengig organ på nasjonalt nivå som skal sikre at foreldrene blir hørt i aktuelle barnehagepolitiske saker.

Utvalget er rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet og gir også råd og veiledning til foreldre, ansatte og andre om rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalplan.

FUB skal være bredt sammensatt slik at ulike behov og erfaringer blir representert i utvalget.

Medlemmene må ha barn i barnehagen og ha erfaring som foreldrerepresentant. FUB skal ha seks medlemmer og et varamedlem.

Det er Kunnskapsdepartementet som oppnevner medlemmene til utvalget.

Utvalget velges for fire år og har mellom fire og seks møter i året.

(Kilde: FUB)

– Dette blir først og fremst veldig spennende, sier Larsen til barnehage.no om vervet han har påtatt seg.

Den nyutnevnte FUB-lederen gleder seg til å være med på å fremme viktigheten av godt samarbeid mellom hjem og barnehage de fire neste årene.

– Det blir interessant å se hvordan dette samarbeidet fungerer i barnehager rundt omkring i landet, og være med på å løfte frem de gode historiene, sier Larsen, som også gleder seg til å lære enda mer om barnehagesektoren i tiden som kommer.

Larsen sier det foreløpig er for tidlig å si noe om hvilke temaer og saker som kommer til å bli aller viktigst for det nye utvalget.

– Men det blir viktig for oss å ta opp trådene fra jobben som er gjort av det forrige utvalget, sier han.

Les mer om hvilke saker det forrige utvalget var særlig opptatt av her.

– Nyttig

Larsen har sittet i samarbeidsutvalget (SU) i døtrenes barnehage i to år. Han har også sittet i styret i det kommunale foreldreutvalget (KFU) i Verdal i to år, opplyser FUB på sine nettsider.

– Jeg har som forelder og tillitsvalgt opplevd det svært nyttig å ha et nasjonalt organ som FUB å søke råd hos, sier han til fubhg.no.

Powered by Labrador CMS