Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Bildet er tatt i en annen sammenheng, og de andre personene på bildet har ingenting med innholdet i artikkelen å gjøre.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Bildet er tatt i en annen sammenheng, og de andre personene på bildet har ingenting med innholdet i artikkelen å gjøre.

Bruker 30 millioner på å få flere av dem som trenger det mest inn i barnehage

Mange familier med lav inntekt og språklige utfordringer kjenner ikke til ordningen med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling, viser ny SSB-rapport. Det vil regjeringen gjøre noe med.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen viderefører ordningen med ti millioner kroner til kommunenes informasjons- og rekrutteringsarbeid, for å få flere lavinntektsfamilier inn i barnehagene.

I tillegg innføres en ny tilskuddsordning på 20 millioner kroner som skal brukes på å rekruttere minoritetsspråklige barn til barnehage

– Barnehagen er viktig for tidlig innsats og integrering. Derfor har regjeringen gjort barnehage rimeligere for de med lav inntekt. Nå går flere innvandrerbarn i barnehage, men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å få enda flere til å bruke barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Blant familier med årsinntekt under 150 000 går 43 prosent av ett- og toåringer i barnehage, mens i familier med årsinntekt over 700 000 går 90 prosent i barnehage.

For lite kjente ordninger

En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at moderasjonsordningene kan bli bedre kjent. Blant familier med lav inntekt og som har barn i barnehage kjenner ikke om lag 60 prosent av foreldrene til ordningen om gratis kjernetid, mens om lag 40 prosent kjenner ikke til ordningen med redusert foreldrebetaling.

Rapporten er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi har ønsket å vite mer om folks kjennskap til og bruk av de gode moderasjonsordningene regjeringen har innført. Det er tydelig at vi må bli bedre til å informere om ordninger som allerede finnes, sier Røe Isaksen.

Koster mer for de med lav inntekt

Rapporten viser også at familier med lavinntekt bruker 8 prosent av årsinntekten sin til å dekke barnehagekostnader, mens øvrige familier bruker 4 prosent.

– Regjeringens mål med moderasjonsordningene er at ingen familier skal trenge å bruke mer enn 6 prosent av sin årsinntekt på barnehagekostnader. Familier må ikke oppleve at barnehagen koster for mye, og dermed velger å holder barna hjemme, sier Røe Isaksen i pressemeldingen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS