Flere barn vokser opp i lavinntektshusholdninger

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tilhørte 10,7 prosent av alle barn under 18 år en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før.

Å tilhøre en husholdning med vedvarende lavinntekt betyr at man har relativt lite penger å rutte med sammenlignet med det som ellers er vanlig i samfunnet, skriver SSB.

I 2017 bodde nærmere 106 000 barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det er rundt 4 000 flere enn året før.

– Etter 2011 har andelen barn i lavinntektshusholdninger økt hvert år, og økningen i 2017 betyr at det på disse seks årene har blitt godt over 30 000 flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, skriver SSB.

Det meste av økningen i antall barn i lavinntektsfamilier skyldes at stadig flere innvandrerfamilier faller innenfor denne kategorien, ifølge SSB.

Fra 2006 til 2017 har antall barn med innvandrerbakgrunn i lavinntektshusholdninger mer enn doblet seg fra om lag 26 000 barn til nær 59 000 barn.

Leder Monica Sydgård i Redd Barnas Norgesprogram er svært bekymret for økningen i antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og ber regjeringen ta større grep.

– Barnetrygden må økes for alle barn, og det må lovfestes at barnetrygden holdes utenfor når sosialhjelpen fastsettes kommunalt. Det må innføres gratis eller sterkt subsidiert barnehage og skolefritidsordning for dem som trenger det aller mest, sier hun til NTB.

Powered by Labrador CMS