Trondheim ønsker fleksibel skolestart

Trondheim kommune ønsker å bli nasjonal pilotkommune for utprøving av fleksibel skolestart. Målet er at overgangen fra barnehage til skole skal bli bedre for barna.

Publisert

Det melder Adressavisen. (Krever innlogging)

–  Forskning og erfaring viser at vi med dagens modell ikke lykkes med å gi alle barna den skolestarten de fortjener. Mange foreldre har gitt uttrykk for at de ikke opplever barna som moden nok når de starter på skolen. Dette må vi gjøre noe med, sier Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, til avisa.

Selv om dagens regelverk gir rom for at barn kan få tidligere eller senere skolestart enn alderen tilsier, er det på landsbasis under to prosent av elevene som i dag får utsatt eller framskyndet skolestarten, ifølge Kunnskapsdepartementet.

I august inviterte regjeringen kommunene til å søke om å starte forsøk med fleksibel skolestart.

– Vi ønsker at kommuner skal prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart. Dette kan være forsøk forankret i dagens regelverk eller modeller med muligheter for å søke unntak fra regelverket. Det kan for eksempel være ulike modeller for tidspunkt og praksis rundt barnets skolestart eller fleksibel bruk av personale mellom barnehage og skole, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding da.

Har utarbeidet ulike modeller

En tverrfaglig gruppe bestående av ansatte i Trondheim kommune, sammen med foreldre i skole og barnehage, og forskere fra DMMH og NTNU har utarbeidet ulike modeller som kan prøves ut i kommunen.

Ifølge Adressavisen har flere barnehager og skoler vist interesse for å delta. Det er politikerne i Trondheim kommune som har bestilt en slik utredning, og kommunaldirektøren er optimist i forkant av formannskapets møte 24. september, skriver avisa.

Delte meninger

I debatten om fleksibel skolestart har det vært delte meninger om hvorvidt det er et godt tiltak eller ikke. I Stoltenberg-utvalgets utredning om kjønns­forskjeller i skolen, var fleksibel skolestart ett av forslagene som ble diskutert. Her delte utvalget seg i to.

Et knapt mindretall anbefalte at fleksibel skolestart bør utredes. Et flertall gikk inn for at dagens ordning med skolestart ved seksårsalderen ikke bør endres fordi de mente fleksibel skolestart ikke har tilstrekkelig støtte i eksisterende forskning.

Powered by Labrador CMS