– Vi er opptatt av at tilvenningen skal være individtilpasset, sier daglig leder Anne Therese Tronshart i Fjæraskogen barnehage i Trondheim. Denne våren og sommeren har barnehagen også invitert nye barn og foreldre til barseltreff en gang i uken.
– Vi er opptatt av at tilvenningen skal være individtilpasset, sier daglig leder Anne Therese Tronshart i Fjæraskogen barnehage i Trondheim. Denne våren og sommeren har barnehagen også invitert nye barn og foreldre til barseltreff en gang i uken.

Har egen avdeling for ettåringene

– Prosjektet på avdelingen gjennom hele høsten er tilvenning og tilknytning, ikke noe annet. Da handler det først og fremst om tid, ro og å skjerme barna, sier daglig leder Anne Therese Tronshart i Fjæraskogen barnehage.

Publisert

– Vi er opptatt av at tilvenningen skal være individtilpasset, sier daglig leder Anne Therese Tronshart i Fjæraskogen barnehage i Trondheim.

Det er lenge siden de ansatte sluttet å ha faste prosedyrer for de første dagene av tilvenningsperioden, opplyser hun.

– Alt tilpasses det enkelte barnet. Barna har sin egen dagsrytme til å begynne med. De sover og spiser når de vil og ut fra hva de er vant med hjemmefra, sier den daglige lederen.

– Vi er opptatt av å bruke god tid og at foreldrene er mest mulig til stede i starten – alltid mer enn tre dager. Hvert barn får også en primærkontakt, forteller Tronshart.

Ettåringene på egen avdeling

Barnehagen som ligger på Ranheim har valgt å samle alle ettåringene på en egen avdeling.

– Det er en fordel under tilvenningsperioden i forhold til at vi lettere får skjermet ettåringene, og vi får lagt opp aktivitetsnivået og tempoet etter dem. Det skaper en helt annen ro på avdelingen, sier Tronshart.

Anne Therese Tronshart er daglig leder i Fjæraskogen barnehage.
Anne Therese Tronshart er daglig leder i Fjæraskogen barnehage.

En avdeling med bare ettåringer innebærer samtidig at alle barna er nye ved starten av et nytt barnehageår.

– Det betyr at ikke alle kan begynne samtidig. Oppstartsperioden hos oss strekker seg over lang tid, slik at vi skal kunne ta godt vare på alle sammen, sier den daglige lederen.

– Prosjektet gjennom hele høsten er tilvenning og tilknytning, ikke noe annet. Da handler det først og fremst om tid, ro og å skjerme barna, sier Tronshart.

Den daglige lederen opplyser at de har hatt egen avdeling for ettåringene i flere år.

– Vi har samlet alle ettåringene på én avdeling og alle toåringene på egen avdeling. Fra august i år vil vi ha alderslike grupper også for de store barna.

– Årsaken er at vi har fokus på relasjoner barn imellom og mellom barn og voksne. Vi ønsker at barna skal få lov til å gå sammen med vennene sine hele barnehageløpet og også få med seg kjente voksne gjennom hele dette løpet. Ettåringene som begynner i høst vil få med seg én eller to voksne videre oppover på avdelingene. Ved å dele inn gruppene på denne måten klarer vi også å tilpasse aktiviteter og rommene bedre etter hvor barna befinner seg i utviklingen, forteller Tronshart.

Små grupper

Til høsten tar Fjæraskogen barnehage imot 14 nye ettåringer.

– Det er mange barn så vi passer på å dele dem inn i mindre grupper slik at de ikke har tilvenning i storgruppe med en gang, men får knytte seg til noen få personer først, sier Tronshart.

Da er det fullt fokus på at de ansatte skal være til stede og nære, og på å ta én dag om gangen.

– Vi bruker Trygghetssirkelen her i barnehagen, og de voksne «bor» på gulvet sammen med ungene, sier Tronshart.

– Gjennom årene har vi også blitt mer og mer tydelige overfor foreldrene på at det er mye nytt for ettåringene den første tiden i barnehagen. Vi anbefaler dem derfor til å ta det med ro og ikke ha for mye aktiviteter på ettermiddagene i tilvenningsperioden. Det er mer enn nok for barna å forholde seg til på dagtid, sier hun.

Alle ansatte til stede

Den første perioden tilpasser de ansatte på avdelingen også vaktene sine slik at alle er til stede den tiden barna er i barnehagen.

– Vi gjør avtale med foreldrene om hvor lange dager barna skal ha i starten.

– Siden det bare er ettåringer på avdelingen har alle korte dager til å begynne med. Dette gjør det mulig for alle ansatte å være til stede samtidig, fra barna kommer og til de går, forteller Tronshart.

Gjennom våren og sommeren har barnehagen invitert til barseltreff en gang i uken. – Det blir spennende å se hvordan tilvenningsperioden vil gå i høst, om vi merker noen forskjell fra tidligere år, sier Tronshart.
Gjennom våren og sommeren har barnehagen invitert til barseltreff en gang i uken. – Det blir spennende å se hvordan tilvenningsperioden vil gå i høst, om vi merker noen forskjell fra tidligere år, sier Tronshart.

Har barseltreff i barnehagen

Den daglige lederen opplyser at de gjennom våren og sommeren har testet ut et nytt tilbud for barn og foreldre som de håper å se resultater av når tilvenningsperioden for alvor setter inn i august.

TEMA: TILVENNING

Når barnehageåret 2018/19 går i gang, får om lag 45.000-50.000 småbarn en helt ny hverdag.

De neste dagene vil barnehage.no sette litt ekstra søkelys på temaet tilvenning.

Hvordan gjør dere det i din barnehage?

Vi vil gjerne ha tips om de gode idéene, og høre de gode historiene, fra den norske barnehagehverdagen. Tips oss gjerne på epost: red@barnehage.no.

– Vi tilbyr barseltreff i barnehagen én gang i uken. Det har vi gjort siden opptaket ble klart, forteller Tronshart.

– Forslaget kom fra en mor og vi syntes det var en glimrende ide! Bakgrunnen var at vi for første gang fyller opp en avdeling nesten utelukkende med ettåringer som fra før har søsken i barnehagen. Mange av foreldrene kjente hverandre derfor allerede og hadde et ønske om å møtes én dag i uken på avdelingen der barna skal begynne til høsten, sier hun.

Mens barna som går der til vanlig er på tur eller på en annen avdeling, kommer de nye småbarna sammen med sine foreldre for å bli kjent med avdelingen og hverandre.

– Vi ser at ungene i løpet av disse besøkene har blitt trygge i rommet og trygge på hverandre. Det er naturligvis forskjell på tilvenning på avdelingen og tilknytning til personalet, så den sistnevnte biten gjenstår. Men de ansatte som skal være sammen med barna til høsten har vært innom og blitt litt kjent med dem. De har samtidig fått pratet en del med foreldrene og allerede formidlet mye informasjon, sier den daglige lederen.

Reprise neste år

Tronshart forteller at de kommer til å tilby barseltreff i barnehagen for nye barn og foreldre også neste år.

– Så langt har vi gode erfaringer med dette og vi har fått positive tilbakemeldinger fra foreldrene, sier hun.

– Det blir spennende å se hvordan tilvenningsperioden vil gå i høst, om vi merker noen forskjell fra tidligere år nå som barna har vært her flere ganger på forhånd og gjort seg litt kjent med barnehagen, avslutter Tronshart.

Powered by Labrador CMS