Tana kommune har to private barnehager. De har i perioden 2013-2015 fått for mye i tilskudd.
Tana kommune har to private barnehager. De har i perioden 2013-2015 fått for mye i tilskudd.

Fikk feil tilskudd – kan i verste fall gå konkurs

To private barnehager i Tana risikerer å måtte betale tilbake til sammen 1,4 millioner kroner etter at kommunen betalte for mye i tilskudd i perioden 2013-2015.

Publisert Sist oppdatert

Rådmannen i Tana foreslår at barnehagene Diddi mánáidgárdi (barnehage) og Giellavealgu mánáidgárdi betaler tilbake henholdsvis 846.644 kroner og 544.676 kroner i avdrag over opptil tre år.

– Akkurat nå virker dette uoverkommelig for oss, sier daglig leder Lemet Niilas Helander ved Diddi mánáidgárdi til NRK Sápmi.

Feilutbetalingene skjedde i perioden 2013-2015. Helander gir overfor NRK uttrykk for at det kan bli vanskelig å drive barnehagen videre dersom den må betale tilbake de gamle tilskuddene.

Forsinket av klagesak

De to samiske barnehagene er de eneste private barnehagene i Tana kommune.

I rådmannens vurdering av saken heter det blant annet:

«Feilen ble ikke oppdaget før endelig beregning var utført. De private barnehagene har fått utbetalt forskudd på tilskudd. De er innforstått med det i utbetalingsanmodningene da endelig beregning ikke er vedtatt. For år 2013 og 2014 ble beregningen for tilskudd først gjort på grunnlag av budsjett til kommunale barnehager. Tilskuddet skulle så justeres på grunnlag av regnskapstall som forelå tidligst 6 måneder etter tilskuddsåret. For 2015 var det ny beregningsmåte. Da ble tilskudd beregnet på grunnlag av to år gammelt regnskap og barnetall for kommunale barnehager. På grunn av klagesak på tilskudd, så ble vedtak for tilskudd forsinket».

– Handlet i god tro

Da saken denne uka var oppe i hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur, ble det ytret bekymring for at et tilbakebetalingskrav kan være kroken på døra for barnehagene. Høyres Ann Magritt Børresen var blant dem som ga uttrykk for at barnehagene bør få slippe å betale tilbake beløpene.

– Feilen ligger hos Tana kommune. Det har vært et veldig komplisert regnestykke, og barnehagene har handlet i god tro. Dette er jo egentlig penger som ikke har gått tapt, men som er investert i barnehagetilbud, sier Børresen til NRK.

Flertallet i utvalget går inn for at kommunen ikke krever pengene tilbakebetalt. Saken skal nå videre til formannskapet og deretter til kommunestyret for endelig avgjørelse.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS